Vellykkede Handelsdager

-Handelsdagene har vært veldig bra. NHO tar opp tema som alle kjenner seg igjen og trenger kunnskap om, sier deltaker Anne Marthe Dahl Zettervall som jobber i Bianco og Ruth og Ragna.

Anne Marthe Dahl Zettervall og Anne Brustad Toldnes var svært fornøyde deltakere på Handelsdagene som ble en vellykket pilot i Innlandet. Foto: Linn Alicia Slora Kristiansen.

Anne Marthe Dahl Zettervall og Anne Brustad Toldnes var svært fornøyde deltakere på Handelsdagene som ble en vellykket pilot i Innlandet. Foto: Linn Alicia Slora Kristiansen.

Publisert 04.11.15

Innlandet

NHO Innlandet i samarbeid med NHO Handel nylig avholdt lokale Handelsdager på CC Gjøvik, CC Hamar og Strandtorget på Lillehammer. Handelsdagene er korte effektive næringstreff med faglig innhold, lunsj og muligheter til å treffe andre i samme bransje. Til sammen ble i underkant av 60 deltakere samlet, med omlag 20 deltakere i hver av Mjøsbyene.

Salg og markedsdirektør i NHO Handel, Leif Bache-Mathiesen, kommunikasjonsrådgiver i NHO Innlandet, Linn Alicia Slora Kristiansen og Åge Skinstad regiondirektør i NHO Innlandet.

Fornøyd deltaker

Margrethe Bye Grindvik er butikksjef i Sport1 på Hamar. Hun mener Handelsdagene har vært inspirerende og at det var nyttig å få innspill fra mange ulike aktører.

-Jeg er sportsinteressert, så Skinstad var veldig nyttig å høre på. Han fremstår som tydelig, troverdig og er god til å treffe poengene "spot-on." Jeg tror også at mange kan relatere seg til eksemplene hans.  Det var også svært nyttig å få informasjon om NHO og hva de kan tilby, sier Grindvik.

Butikksjef i Sport 1, Margrethe Bye Grindvik og Christin Mjåseth som er daglig leder i Perry Hamar. Mjåseth holdt et inspirerende foredrag om sin virksomhet. Foto: Linn Alicia Slora Kristiansen.

NHO setter viktige tema på dagsorden

Anne Marthe Dahl Zettervald jobber i Bianco på Gjøvik samtidig som hun driver sin egen virksomhet som heter Ruth og Ragna. Zettervald sier innholdet var lettfordøyelig og nyttig påfyll.

-Humor, og kompetanse om salg, ledelse og endring er viktige tema som det er bra at NHO setter på dagsorden. Dette er svært overførbart til hverdagen i en varehandelsbedrift, sier Zettervald.

Prestasjonsledelse i varehandelen

Regiondirektør i NHO Innlandet, Åge Skinstad holdt et inspirasjonsforedrag om prestasjonsledelse i varehandelen. Han trakk paralleller fra sin tid i Norges Skiforbund og fortalte om hvilke faktorer som skaper prestasjon i varehandelen. Skinstad belyste gode eksempler på samarbeid og erfaringsdeling. Han mener også at det å sette tydelige mål, spisse og prioritere hva man skal bli god på er viktige momenter å lære fra toppidrettsutøvere.

Åge Skinstad er en populær foredragsholder. Han underholdt deltakerne med humor og gode tips til hvordan varehandelsbedriftene kan jobbe for å presetere bedre i hverdagen. Foto: Linn Alicia Slora Kristiansen.

Trender i varehandelen

Salg og markedsdirektør i NHO Handel, Leif Bache-Mathiesen, presenterte trender i varehandelen og de mest sentrale elementene som er viktig å ta med seg for å lykkes som aktør i varehandelen i Norge.

-Netthandel har garantert kommet for å bli. I tillegg er det en økende kompleksitet i kjøpsadferden som gjør at butikkene i mye større grad må være villige til omstilling og være lyttende til kundenes komplekse behov. Varehandelen er i stor omstilling både gjennom økt konkurranse fra netthandel, men også gjennom økte krav fra forbruker, sier Bache-Mathiesen.

Salg og markedsdirektør i NHO Handel, Leif Bache-Mathiesen. Mathiesen fortalte om trender i varehandelen og holdt et nyttig og informativt foredrag om salg i butikken. Foto: Linn Alicia Slora Kristiansen.

Lokale bedrifter som gode eksempler

Både klesforretningen Høyer på Hamar og frisør – og velværebedriften Perry Hamar er to vellykkede bedrifter. Daglig leder, Anders Sødahl, i Høyer fortalte om hvordan de har lykkes og hvorfor de valgte Innlandet. Fokus på å skape wow-effekt for kunden, etablerer gode arrangement, bygge en positivt kultur innad i organisasjonen og "godfotteorien" med å spille hverandre gode er elementer han trakk frem.

Christin Mjåseth, daglig leder i Perry, fortalte om historien til Perry og hvordan de har utviklet og fornyet seg. Mjåseth satser på lærlinger og trekker inn kompetanse fra unge som kan appellere til nye markeder.

Daglig leder i Høyer Hamar, Anders Sødahl. Sødahl bidro med sine betraktninger om hvordan de jobber på Handelsarrangementet både på Gjøvik, Lillehammer og Hamar. Foto: Linn Alicia Slora Kristiansen.