Mjøskonferansen

Mjøsprisen gikk til The Gathering. Mjøskonferansen viste med sine mange gode innledere hvordan "framtiden er her".

#205

Roboten Pepper Fotograf: Bjørn H Stuedal

Publisert 22.06.17

Innlandet

Den sjarmerende roboten Pepper ønsket velkommen til konferansen.

På løpende bånd bød dagen på engasjerende gode innlegg som belyste den at den teknologiske framtiden er her: Erik Normann Hansen fra Itch Design As viste gode eksempler på at mulighetene med digitalisering er ekstremt mange. Sofie Nystrøm, Nor Sis, påpekte at teknologien må være trygg å bruke. Det er et politisk ansvar å ta beslutninger som gir gode føringer for teknologien fram i tid påpeker Paul Chaffy. Kjell A. Nordstrøm, hevdet at Europa er ultramoderne, med innbyggere som er villige og langt framme i å ta i bruk ny tekniknologi.

Jan Arild Snoen, Minerva, stillte spørsmåket: er jobbene våre truet av globalisering og automatisering. Mens Silvija Seres snakket inspirerende om nye forretningsmodeller i den store teknologidrevne omveltningen.

The Gathering v/Marcus Irgens mottok Mjøsprisen «Hold dampen oppe». Juryens begrunnelse var blant mange at The Gathering har satt nasjonale fotavtrykk og er en viktig rekrutteringsarena for de digitale hodene.

Alle disse og flere innledere kan du lese mer om på Mjøskonferanses hjemmesider fra link nedenfor.

Mjøskonferansen arrangeres årlig som møteplass for aktører innen politikk, næringsliv, kultur og medier i Innlandet. Konferansen ble første gang arrangert i 2002, og har befestet sin posisjon som en viktig arena for innovasjon, samhandling og regional utvikling.