Vi skal lytte til dem med støvlene på, men hvem er de?

Er det de rike som tjener på lavere bedriftsskatt? Vil distriktene forsvinne med en sammenslåing? Hvor viktig er det egentlig at bedrifter overlever? - Kronikk av Åge Skinstad

Åge Skinstad

Åge Skinstad, regiondirektør i NHO Innlandet, mener det er viktig at bedriftene blir lyttet til i valgkampen. Fotograf: Moment Studio

Publisert 26.06.17

Innlandet, Vi mener

 

Er det landets få mange-milliardærer som tjener på lavere beskatning?

Valgkampen er i gang, og ordbruken til politikerne blir kvassere; mer fantasifull og billedlig. Det hagler av påstander og karakteristikker. Hvem kan vi egentlig stole på?

Er det de rike som sparer på lavere bedriftsskatt? 

Formuleringer som «folk flest», «de med støvlene på», og «velferdsprofitører», har ført debatten inn i et spor som kan skape redsel.

Bedrifter etterspør endringer som skal skape vekst. Men bedriftenes behov forsvinner når debatten sklir over i et spor, hvor skatteletter blir forbundet med «å gi mer til de rike». Er det egentlig slik at landets få mangemilliardærer er de som tjener på lavere bedriftsbeskatning? Hva med de mange små bedriftene som også jobber hardt for å få hjulene til å gå rundt?

Hvor viktig er det at bedrifter overlever?

Eieren kan være din nabo. Det kan være han eller hun som har gitt deg en jobb...

Over 80 prosent av NHOs 25.000 medlemsbedrifter i Norge har færre enn 20 ansatte. Av våre vel 2000 bedrifter på Innlandet, har 6 av 10 bedrifter færre enn ti ansatte. De er viktige for å holde liv i både byer og distrikter. Eieren kan være din nabo. Det kan være han eller hun som har gitt deg en jobb, eller som gir sommerjobb til dine barn eller barnebarn. Hvor viktig er det at disse bedriftene overlever, og at de får lov til å vokse? Disse bedriftene er jobbskapere. Våre lokalsamfunn og hele vårt velferdssamfunn er bygget på dem.

 

Bedriftene er jobbskapere og våre lokalsamfunn og hele vårt velferdssamfunn er bygget på dem. Utsnitt fra NHO-film. 

#205

Er arbeidsplasser viktige for velferden? 

Våre lokale bedrifter kjemper for vekst, endring og utvikling, men opplever å bli tråkket på av politikere som uttrykker at Norge vil gå til grunne dersom bedriftsbeskatningen går ned med én prosent. Vi mener heller at dette vil gi grunnlag for flere arbeidsplasser.

EveryCare som holder til i Torpa er en av våre mange medlemsbedrifter. Bedriften har omtrent 20 ansatte og bygger digitale løsninger som gjør at eldre kan bo hjemme lengre, og som hjelper hjemmetjenestens ansatte å jobbe smartere. Teknologien de utvikler er viktig for Norges framtid, og hvis politikerne legger til rette for at EveryCare kan vokse, vil bedriften også kunne skape flere arbeidsplasser på Torpa i Nordre Land kommune. Færre grenser og tettere samarbeid mellom offentlig og privat sektor er noen av tiltakene EveryCare kan ha nytte av.

Vil distriktene forsvinne med en sammenslåing?

Det er redsel og motstand mot reformer som har skapt denne store frykten for endringer. Flere sentrale politikere har fyrt dette så sterkt opp at de har fått folk på Innlandet til å tro at bygda deres, jorden deres, fjellene og distriktene vil forsvinne med sammenslåing av kommuner og fylker. 

Vi må legge til rette for at bedrifter kan vokse

Distriktene er tuftet på bedriftene,

Det er jo ikke sant at folk i Oslo har lagt en plan for hvordan man skal ta knekken på distriktene, og at vi må «lytte til de med støvlene på».

Distriktene er tuftet på bedriftene, og våre bedrifter uttrykker at både skatteletter og sammenslåinger vil gjøre det lettere for dem å vokse – lettere for dem å skape arbeidsplasser i distriktene. 

Vi vet at private aktører har vært viktige for å oppnå full barnehagedekning. Uten dem hadde vi heller ikke hatt det velferdstilbudet vi har i dag. Dette er ikke en kamp mellom det offentlige og det private. Vi tror på et godt samarbeid mellom de to. Da får vi privat engasjement, kreativitet og innovasjon kombinert med offentlige virkemidler, regelverk, oppfølging og rådgivning.

Enkeltpartier har ikke svaret på alt. Og vi kan heller ikke påstå at NHO og våre bedrifter har svaret på alt. Men vi vet at bedriftene er hjørnestener i lokalsamfunnene og i velferdssamfunnet. De fortjener å bli lyttet til!