Vi trenger flere mestere

NHO-sjef Kristin Skogen Lund lanserer et felles opprop med alle ungdomspartiene og LO for å styrke fagopplæringen.

– Vi er nødt til å satse på fagutdanningen. Dette er etterspurt arbeidskraft som Norge trenger, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund. Illustrasjonsfoto.

– Vi er nødt til å satse på fagutdanningen. Dette er etterspurt arbeidskraft som Norge trenger, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund. Illustrasjonsfoto.

Publisert 25.09.15

Innlandet

Det er bred politisk enighet om at vi har behov for dyktige fagarbeidere i fremtiden. Det er denne arbeidskraften vi skal leve av i fremtiden.

Nå lanserer alle ungdomspartiene, sammen med LO og NHO, et felles opprop for å styrke fagopplæringen.

– Det er viktig at vi alle er enige om dette på politisk nivå, og når NHO-bedriftene også etterspør denne arbeidskraften er det et tydelig signal om at dette er viktig, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

NHOs Kompetansebarometer viser at 60 prosent av bedriftene har behov for fagarbeidere de neste fem årene. Hver tredje bedrift sier at de har et stort behov for denne kompetansen.

– Vi må bli like opptatt av mestrere som av mastere, sier nesteleder i LO, Hans Christian Gabrielsen. 

Les også: 10 grunner til å velge yrkesfag

Felles opprop for fagopplæringen

De politiske ungdomsorganisasjonene har en felles målsetting om at norsk- og yrkesopplæring skal gi unge en samfunnsnyttig utdanning som utvikler selvstendige og dyktige fagarbeidere.

- Det har vært snakket om alt for mye ute at det har vært gjort noe med. Jeg er veldig glad for at vi nå kan gå sammen om dette. Vi må begynne i dag, sier Linn-Elise Øhn Mehlen, leder av Rød Ungdom til NRK.

Les hele oppropet her.

Vi vil at enda flere ungdommer enn i dag skal velge en yrkesfaglig utdanning. Og langt flere av de som påbegynner utdanningen må gjennomføre med fag-/svennebrev. Vi må finne måter å fange opp igjen elever som har avbrutt, og føre dem frem til fullført yrkesutdanning med høy kvalitet.  

Vi ønsker en fagutdanning som verdsettes høyt av samfunnet, og som gir muligheter for en attraktiv karriereutvikling. Det er i dag mer positiv oppmerksomhet til fagutdanningen enn tidligere, men vi har fremdeles en lang vei å gå for å nå hovedmålsettingen om at alle kvalifiserte søkere skal få tilbud om læreplass. 

Her må bedriftene ta anvsar, men også skolene og elevene selv. Man bør bestå eksamen i alle fag, ha høy motivasjon og lavt fravær. Prosjekt til fordypning i bedrift kan være første møte mellom elev og fremtid læreplass. Benytt denne muligheten! 

Hør reportasjen i Nyhetsmorgen

 • Flere læreplasser

 • Lærlingetilskuddet skal være det samme som en skoleplass koster.
 • Mer penger til fylkene for å styrke samarbeidet mellom skoler og bedrifter. 
 • Bedre Vg3-tilbud for dem som ikke får læreplass.
 • Bruk av lærlingklausuler i offentlige anskaffelser.
 • Skolene må få moderne og attraktive utstyrsparker

 • Gjennomgangen av utstyrsparken i regi av Kunnskapsdepartementet må resultere i betydelige statlige investeringer og oppgraderinger.
 • Vi må få flere fleksible opplæringsløp og bedre individuell tilpasning.

 • Vi støtter flere vekslingsmodeller, 0+4-løp og praksisbrev for noen med særskilt tilrettelegging, men med mål om fullt fagbrev på sikt.
 • Vi trenger en utvidet rett til videregående opplæring slik at gapet mellom ungdomsretten og voksenretten tettes.

 • Retten til videregående opplæring skal bestå helt til fylte 25 år, slik at ungdom får mulighet til å gjøre omvalg, fullføre og ta yrkesfag etter vitnemål.
 • Vi trenger en karriereveiledning som synliggjør yrkesfagenes muligheter

 • Rådgivningstjenesten må styrkes på skolene og samarbeide med eksterne karriereveiledningsressurser.
 • Vi trenger en grunnskole som også verdsetter behovet for praktisk kunnskap

 • Skolene må gi elever mulighet til å utvikle sine praktiske ferdigheter, gjerne i samarbeid med bedrifter.

Les også: 16 konkrete tiltak for å styrke fagutdanningen, signert LO og NHO