Viktige dager for formuesskatten

I disse dager vil Stortingets finanskomite avgjøre hva som vil skje med formuesskatten.

Det er ikke så viktig om Finanskomiteens frist 1.mars vil ryke. Det sentrale er at gode og brede forlik kan inngås.

Det er ikke så viktig om Finanskomiteens frist 1.mars vil ryke. Det sentrale er at gode og brede forlik kan inngås.

Publisert 18.02.16

Innlandet

Til tross for oppslag i media om at gode løsninger for bedriftene er blitt forkastet – så fortsetter arbeidet ufortrødent videre i en konstruktiv retning.  NHO har sammen med bedriftene lenge drevet et omfattende påvirkningsarbeid som fortsatt pågår for fullt. 

Det er ikke så viktig om Finanskomiteens frist 1. mars vil ryke.  Det sentrale er at gode og brede forlik kan inngås.  NHO legger stor vekt på at skattesystemet gir bedriftene en sterkere konkurransekraft i tiden framover.

  • Formuesskatten må avskaffes, i hvert fall på arbeidende kapital. Dette er viktig for å sikre at norske eiere satser i egne virksomheter og etablerer nye. Formuesskatten må betales uansett om bedriften går med overskudd eller ikke, og vil derfor kunne tappe bedrifter for viktige ressurser i kritiske perioder.
  • Selskapsskatten bør ned til 20%. Dette er viktig for å sikre at nasjonale og internasjonale aktører velger å satse på Norge.
  • Den samlede eierbeskatningen kan ikke bli for høy, Økning av utbytteskatten ut over det regjeringen har foreslått kan også bidra til å vri investeringer bort fra verdiskaping.
  • Begrensninger i rentefradrag i konserner må innrettes mer treffsikkert enn i dag. Prosessene som pågår i OECD er viktige for hvilke virkemidler som bør brukes, og det er uheldig om Norge går alene på dette.

Det er bred enighet om at selskapsskatten skal settes noe ned. Det har også vært bred interesse for å se på om formuesskatten kan innrettes på en annen måte. NHO er sammen med Bondelaget, Virke, Norskog og andre medlem av Alliansen for privat norsk eierskap, som arbeider med å få avviklet formuesskatt på arbeidende kapital. En modell utviklet av alliansen har vært diskutert i Stortinget. Det er for tidlig å si hvilke reformer av formuesskatten som er mulig å få til.

Innstillingen fra Finanskomiteen vil kunne avklare noen prinsipper ved det nye skattesystemet, men helheten og inndekning vil først bli klart i kommende statsbudsjetter. Det pågår også ulike utredninger både i finansdepartementet og i OECD som vil ha konsekvenser for det kommende skattesystemet.

NHO følger alle disse prosessene tett, for å synliggjøre for politikere i Storting og regjering hvilke konsekvenser ulike modeller har for våre medlemsbedrifter.