Vil du lære mer om endringene i arbeidsmiljøloven?

I regi av Næringslivetsskole arrangerer advokat Frode Berntsen juridiske kurs for våre medlemsbedrifter utover høsten.

NHO Innlandets advokat, Frode Berntsen, avholder flere kurs som vil være nyttige for deg som vil bli oppdatert innen det juridiske området.

NHO Innlandets advokat, Frode Berntsen, avholder flere kurs som vil være nyttige for deg som vil bli oppdatert innen det juridiske området.

Publisert 07.08.15

Innlandet

Har du personalansvar eller jobber innen HR/personal, må du kjenne til rammene for arbeidsgivers styringsrett og ha oversikt over arbeidstakers rettigheter og plikter i arbeidslivet. De omfattende lovendringene, som trådte i kraft 1.juli 2015, blir grundig omhandlet på kurset.

Må tørre å prøve nye løsninger

Kurstilbud

Advokat ved NHO Innlandet, Frode Berntsen, vil i regi av Næringslivetsskole tilby følgende kurs høsten 2015:

Endringer i arbeidsmiljøloven – 16. september 08:30 – 11:30, Kongsvinger.                                                                                         Meld deg på her

Endringer i arbeidsmiljøloven – 17. september 08:30 – 11:30, Biri. Meld deg på her

Jus på arbeidsplassen - 3. og 4. desember, Hamar.                       Meld deg på her

Informasjon om kurset endringer i arbeidsmiljøloven

Kursene som tilbys i Kongsvinger og Biri vil omfatte endringene i arbeidsmiljøloven som ble iverksatt 1. juli i år. Endringene er de mest omfattende på mange år. Kurset vil blant annet omfatte en gjennomgang av endringene i arbeidstidsbestemmelsene og om de økte mulighetene for bruk av midlertidig ansettelser.

Regelendringene endrer arbeidsgivers styringsrett og muligheter, samtidig som også arbeidstakers individuelle behov i større grad kan ivaretas. Kunnskap i regelverket og endringene vil gi virksomhetene mulighet for større grad av fleksibilitet og derved økt konkurransekraft.

Viktige lovendringer fra 1. juli

Vår lokale advokat vil kunne bistå og følge opp evetuelle problemstillinger videre

Informasjon om kurset jus på arbeidsplassen

Kurset jus på arbeidsplassen er et to dagers kurs som omfatter

store deler av arbeidsretten. Det gir en god oversikt over ulike temaer innenfor ansettelser, permisjoner, sykefravær-/sykefraværsoppfølging og oppsigelse-/avskjed. Den kollektive arbeidsretten vil også bli behandlet, herunder tillitsvalgtes rolle og rettigheter/plikter.

Trenger moderne arbeidsmiljølov

Lokal tilhørighet

Det er en fordel for deg som medlem at kurset avholdes med vår lokale advokat som har anledning til å bistå og følge opp eventuelle problemstillinger videre. Kursene har vært avholdt i en årrekke og har fått svært gode tilbakemeldinger.