Vil din bedrift bidra på årets TV aksjon?

- Vi ser en tydelig tendens til at næringslivet i større grad enn noen gang stiller opp for TV-aksjonen, sier næringslivsansvarlig for TV-aksjonen Marius Lystad. Årets TV aksjon går til Regnskogfondet.

På Managalas kjemper landsbyboerne en utrettelig kamp for å redde regnskogen.

På Managalas kjemper landsbyboerne en utrettelig kamp for å redde regnskogen.

Publisert 12.10.15

Innlandet

De siste årene har vi sett en voldsom oppblomstring av næringslivets engasjement for TV-aksjonen, sier næringslivsansvarlig for TV-aksjonen 2015, Marius Lystad.

Lystad kan opplyse om at mer enn 7500 bedrifter ga penger og utfordret hverandre gjennom nettsiden giverstafett.no i 2014. I år håper han den gode trenden vil fortsette.

Årets TV aksjon går til Regnskogfondet

Inntektene fra årets TV-aksjon NRK går til Regnskogfondets arbeid med å bevare regnskog og urfolks rettigheter i Peru, Brasil, DR Kongo og øya Ny-Guinea.

- Vi ser at mange bedrifter stadig blir mer bevisst på at formålet er relevant for deres egen kjernevirksomhet, og tematikken for årets TV-aksjon vil  for mange bedrifter være mer relevant enn noen gang. Vi håper dere ønsker å støtte årets TV-aksjon, sier Lystad.

Regnskogen er under press 

Verdens regnskoger er under et voldsomt press og hvert minutt forsvinner store regnskogsområder – for alltid. Regnskogen forsyner verden med mat, vann og medisiner, og bidrar til å regulere klimaet på kloden. Regnskogen er dessuten hjemmet til om lag 260 millioner mennesker. Disse blir drevet ut i fattigdom hvis skogene raseres. Gjennom årets TV-aksjon skal vi bevare regnskogen for klodens klima, vår felles framtid og for 260 millioner mennesker som har regnskogen som sitt hjem. I tillegg bor det ca 1 milliard mennesker i randsonene til regnskogen som også er avhengig av denne i sitt daglige liv. 

Slik kan din bedrift bidra

  • TV-aksjonen arrangeres hver høst en søndag i oktober. I år er aksjonsdagen 18. oktober.
  • For å bevilge penger, gå inn på www.giverstafett.no og registrer deres bidrag. E-post faktura vil automatisk bli generert. 
  • Når dere har bevilget penger og registrert på www.giverstafett.no så kan dere på samme siden utfordre andre organisasjoner i ditt nettverk.

Mange engasjerte i Hedmark og Oppland

TV-aksjonen er verdens største innsamlingsaksjon målt i innsamlede midler per hode og antall deltakere. I Hedmark og Oppland er det etablert 51 kommunekomiteer med omlag 500 frivillige, blant annet fra mange lag,  foreninger og bedrifter som gjør en kjempeinnsats. 

For mer informasjon om Regnskogfondet og årets TV-aksjon, se www.blimed.no.