- Vi er veldig fornøyd med de gode betingelsene i innkjøpskjeden

Kari Lindstad er daglig leder i Honne hotell og konferansesenter AS på Biri. Hun er medlem i innkjøpskjeden til NHO, og anbefaler andre bedrifter det samme.

NHO Reiseliv Innlandet har landets største innkjøpskjede for frittstående overnattings- og serveringsbedrifter.

NHO Reiseliv Innlandet har landets største innkjøpskjede for frittstående overnattings- og serveringsbedrifter.

Publisert 18.09.15

Innlandet

NHO har landets største innkjøpskjede for frittstående overnattings- og serveringsbedrifter. Sammen med drøyt 1800 medlemmer har NHO forhandlet frem særdeles gode priser på en rekke varer. Avtalene vil kunne være med på å styrke bunnlinjen i din bedrift. Innkjøpsordningen gjelder forøvrig for alle NHOs medlemmer uansett landsforening.

Honne anbefaler innkjøpskjeden

Kari Lindstad er daglig leder i Honne kurs og konferansesenter. Hun roser innkjøpskjeden og mener at det ikke ville vært mulig for Honne som en liten aktør å fremfohandle de gode betingelsene som innkjøpsordnigen har.

- Vi alene ville aldri hatt mulighet til å forhandle så gode avtaler på egenhånd. Nå forsøker vi å foreta de fleste innkjøpene gjennom innkjøpskjeden for å få maksimal bonus. Det er en enkel prosess, og innkjøpskjeden tilbyr et bredt spekter av leverandører.

Honne kurs og konferansesenter AS på Biri. Kari Lindstad er dalig leder, og er svært fornøyd.

7 grunner til å melde deg inn i innkjøpskjeden

Som medlem av NHO Reiseliv Innkjøpskjeden kan du se fram i mot meget konkurransedyktige innkjøpsbetingelser og på toppen får du en partnerbonus. De mest lojale medlemmer mottar en årlig bonus som er 5-10 ganger større enn innbetalt kontingent. Denne bonusen kommer i tillegg til de gunstige fakturabetingelsene og den profesjonelle  innkjøpsrådgivningen fra våre ansatte i Innkjøpskjeden

1. Forhandlingsstyrke som kommer deg til gode

Ved utgangen av 2012 består NHO Reiseliv Innkjøpskjeden av ca 1800 leveringspunkter. Til sammen kjøper medlemmene varer og tjenester for nærmere 1,7 mrd kroner, Innkjøpskjeden er landets største innkjøpsgruppering for frittstående bedrifter innen overnattings- og serveringsnæringen. Dette gir meget god forhandlingsstyrke.

2. De beste betingelsene innen alle varegrupper

Innkjøpskjeden fremforhandler og vedlikeholder leverandøravtaler som gir medlemmene av NHO Reiseliv bransjens mest fordelaktige betingelser på et stort sortiment av varer og tjenester. Innkjøpskjedens avtaler dekker alle innkjøpsbehov  innen mat og drikke, inklusiv øl, vin og brennevin,  non-food, utstyr, yrkesklær, forsikringsavtaler, kredittkortavtaler, telefoni, og andre bransjerelaterte varer og tjenester.

3. Verdifull konsulentbistand

Du får kontakt med en fagperson i ditt distrikt, som kjenner din lokale konkurransesituasjon og lokale betingelser. De er spesialister på grossist og leverandørvalg og strukturert innkjøp. Erfaringer viser at de fleste bedrifter som aktivt benytter vår kompetanse og samler sine innkjøp til våre avtaler, vil spare store beløp på sine innkjøp.

4. Komplett sortiment

På grossistdistribuerte varegrupper innen mat, drikke og non-food har Innkjøpskjeden som regel valgt minst to hovedleverandører (partnere) og flere sideleverandører. For direktedistribuerte varer og tjenester er det bygget opp et sortiment med minst to sidestilte partnere. Totalt inneholder sortimentet levert via avtalegrossistene over 10 000 varer. I tillegg kommer alle direktedistribuerte varer og tjenester. Sortimentet innholder også vin og brennevin som omfatter over 3000 forskjellige merker. Det er forhandlet frem betydelige rabatter også på disse varene.

5. Partnerbonus som monner

Strukturerte medlemmer som er lojale mot avtalene, mottar etter årets slutt en partnerbonus som i de fleste tilfeller er langt større enn medlemskontingenten til NHO Reiseliv. Partnerbonusen genereres og beregnes ut ifra nettofakturert kjøp fra alle de største avtaleleverandørene. De mest lojale medlemmene mottar bonus for 2011 som er 5-10 ganger større enn innbetalt kontingent.

6. Kun de beste leverandørene

Hovedkriterier for valg av leverandører/produkter er kvalitet og leveringsdyktighet samt priser og betingelser. Sortimentsbredde tillegges stor vekt, det samme gjør tilleggsytelser som kurs og opplæring. For mange medlemmer er sentral og lokal oppfølging viktig. Miljøbevissthet og sikkerhet er generelle krav som må tilfredstilles på linje med etisk handel og lojalitet til kjeden. Informasjon om våre avtaleleverandører finner du på www.horecainnkjøp.no

7. Innkjøp gjøres best på WEB

I netthandelsportalen www.horecainnkjop.no kan man bestille og motta ordrebekreftelser på de aller fleste avtaleleverandørene av mat og drikke. Dette gir en betydelig forenkling i innkjøpsrutinene. Med netthandels- løsningen følger det i tillegg tilgang til å håndtere varetelling, menykalkulasjon, produkt, avtaleinformasjon, rapporter, muligheter for e-faktura. Alle medlemmer i NHO Reiseliv Innkjøpskjeden har gratis lesertilgang til www.horecainnkjop.no hvor de kan sjekke avtalepriser, lese nyheter fra leverandørene, lese avtaleinformasjon samt prøve bestillingsfunksjonen. I tillegg kan medlemmer i Innkjøpskjeden få tilgang til full brukerlisens til en lav kostnad som gir tilgang til alle funksjonene.