Yrkes-VM: Tobias Alm fra Nammo er på vei til Abu Dhabi

I dag reiser Tobias Alm i Raufoss til Yrkes-VM i Abu Dhabi for å konkurrere om tittelen som verdens beste i CNC-maskinering!

Kristin Skogen Lund i samtale med Tobias Alm og et par andre personer.

NHO-sjef Kristin Skogen Lund på besøk hos Nammi i mai i år, hvor hun blant annet fikk snakke med Tobias Alm. Fotograf: Åge Skinstad

Publisert 10.10.17

Innlandet

Han er ansatt hos Nammo, men den siste tiden har fokuset vært på å trene og fininnstille formen frem mot verdensmesterkapet. Han er glad for at Nammo satser så offensivt internasjonalt at han får bruke arbeidstiden til å øve til VM. 

Alm tok sitt fagbrev hos Nammo og er i dag ansatt på full tid, for tiden som VM-kandidat i Yrkes-VM. Som nyutdannet fikk han anledning til å utvikle seg gjennom deres bedriftsskole.

- Det var betryggende for oss lærlinger. Det er en plan for opplæringen som vi selv kan følge godt med på. En blir ikke bare satt i produksjonsarbeid, men vi får tilgang til utstyr og ressurser vi trenger for å fullføre utdannelsen, uttalte han til OA i januar i år.

Til Oppland Arbeiderblad har Alm uttalt at han håper dagens tiendeklassinger får litt bedre informasjon om yrkesvalg enn det han selv fikk.

Viktig kompetanse med god nærhet til NTNU

I mai i år var NHOs administrerende direktør Kristin Skogen Lund på besøk hos Nammo for å høre om hvordan de jobber med HMS (helse, miljø og sikkerhet), arbeidsmiljø og opplæring. Hun mente Nammo hadde en prisverdig holdning til arbeidsmiljø og HMS.  

Hun var opptatt av kompetansen som befinner seg hos Nammo og de andre bedriftene i Raufoss industripark, ikke minst med nærheten til NTNU.
– Det er en veldig god tilgang på kompetanse her. Jeg har vært en av dem som har skrytt masse av NTNU-fusjonen, og den blir spennende å følge videre.

I 2016 vant NAMMO NHOs fagopplæringspris og IA-prisen, og for et par uker siden deltok HR-sjef Torkel Aas på NHO Innlandets HR-dag for å snakke om hvordan NAMMO jobber med strategisk kompetanseutvikling. Måten bedriften jobber med kompetanseutvikling og rekruttering på var til stor inspirasjon for mange i salen.