Yrkesfag ga drømmejobb

Knut Erik Snilsberg (31) fra Eina har både fagbrev og spesiell studiekompetanse. Dette åpnet for drømmejobben i Sintef Raufoss Manufacturing AS.

Knut Erik Snilsberg og forskningssjef Jon Sandvik hos Sintef Raufoss Manufactturing AS.

- Vår erfaring er at fagarbeiderne gjør en utmerket jobb. De har god teknisk innsikt og blir effektive i jobben, sier forskningssjef Jon Sandvik i Sintef Raufoss Manufacturing AS.

Publisert 27.02.15

Innlandet, Kompetanse og utdanning, Yrkesfag

Gjennom barndommen var hovedinteressen tekniske gjenstander og elektronikk. Denne interessen ønsket Knut Erik å kombinere med skolegang. Etter ungdomsskolen åpnet det seg en mulighet da teknisk allmennfag (TAF) ble etablert på Raufoss Videregående skole.

– Tilbudet med både fagbrev og spesiell studiekompetanse med full fordypning i matematikk og fysikk gjorde at jeg fikk praktisk erfaring samtidig som jeg kunne komme inn på sivilingeniørstudiet ved NTNU.

Valgte yrkesfag og fikk læretid i Tyskland

Lærling hos Hydro

Hverdagen som TAF elev bar preg av et godt klassemiljø, dyktige faglærere og god oppfølging mellom skole og industri. Knut Erik arbeidet ved Profilverket i Hydro Automotive Structures. Oppgavene var spennende og utfordrende i tillegg til at lærlingtiden hos Hydro vekket interesse for materialteknologi.

– Jeg oppdaget et nytt interesseområde og trivdes så godt i industrimiljøet at jeg bestemte meg for å begynne på sivilingeniørstudiet ved NTNU innen materialteknologi i stedet for elektronikk som jeg først hadde tenkt, sier Snilsberg.

10 grunner til å velge yrkesfag

Jeg hadde store fordeler av å ha en bakgrunn med fagbrev og relevant arbeidserfaring.

Fagbrev ble et konkurransefortrinn

Snilsberg var den enste i klassen ved NTNU som hadde fagbrev.

– Jeg hadde jeg store fordeler av å ha en bakgrunn med fagbrev og relevant arbeidserfaring. For det første opplevde jeg økt læringseffekt ved at jeg kunne koble sammen den teoretiske kunnskapen jeg fikk på skolen med den praktiske erfaringen jeg hadde fått i arbeidslivet. For det andre økte motivasjonen min ved at jeg hadde mer kjennskap om hva som ville komme etter de tunge fagene alle må gjennomgå de to første årene på NTNU. For det tredje hadde jeg opparbeidet meg et bredt kontaktnettverk fra tiden på TAF.

Via nettverket fikk han flere relevante sommerjobber underveis i studietiden og erfaringer fra arbeidsforholdene økte igjen motivasjonen til å studere videre. I dag arbeider Snilsberg som sivilingeniør i materialteknologiavdelingen hos Sintef.

– Her trives jeg veldig godt, arbeidsmiljøet er bra og jeg har krevende oppgaver i hverdagen, avslutter han.

Les også: Bernt Erlend Fridell er glad han valgte yrkesfag