Yrkesfag og læreplasser

8. juni var 170 elever fra ulike v.g.skoler i Hedmark tilstede på "kick-off" i jakten på læreplasser til høsten.

Publisert 16.06.15

Innlandet

«Gi bedriften et løft,- bli med på lærlingeløftet ! «

NHO oppfordrer yrkesfagelevene i v.g skole til å være aktive og offensive i sitt arbeid med å skaffe seg en læreplass. Mange elever står fremdeles uten læreplass og konkurransen om lærekontrakter er i full gang.

Mandag 8.juni 2015 var nærmere 170 elever fra ulike v.g skoler i Hedmark tilstede på «kick-off» i jakten på læreplass til høsten. En rekke aktører utenfor skolen var invitert for å møte elevene med innspill  og informasjon om hvilke krav og forventninger som stilles til lærlinger og framtidig arbeidssøkere i bedriftene.

« Vi håper nå at elever som enda ikke har skaffet seg læreplass til høsten, skriver søknad og tar kontakt med lærebedrifter eller opplæringskontor for et eventuelt intervju om lærekontrakt ,» sier rådgiver Ingunn Hermansen, NHO Innlandet.

For mer info. om lærlingordningen :  www.blimentor.no og www.lærlingløftet.no