Yrkesfagene i fokus i Oppland

"Karriereveiledning for livet - eller for arbeidslivet?" var tittelen på fagdagen for yrkesfagene i Oppland.

Publisert 24.09.14

Innlandet

NHO Innlandet og Oppland fylkeskommune inviterte rådgivere og rådgiverkoordinatorer, karriereveiledere og opplæringskontorer-/ringer til konferanse om  utdanning innen yrkesfagene.

65 deltakere var tiltede på konferansen på Quality Hotel Strand, Gjøvik.

" Stor aktivitet og gode innspill vitner om at gode tiltak og gode krefter som samarbeider om fag- og yrkesopplæring i Oppland, gir positive resultater, " sier Ingunn Hermansen, rådgiver NHO Innlandet.