Yrkesløftet 2014

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, kunne på NHOs yrkesfagkonferanse informere om at regjeringen nå utarbeider et yrkesløft i skolen.

Publisert 03.09.14

Innlandet

NHO samlet nærmere 200 deltaker på årets yrkesfagkonferanse i Næringslivets Hus, tirsdag 2.september 2014.

Foredragsholdere som Aslak Sira Myre og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen holdt fengende foredrag om fagarbeidernes betydning i arbeidslivet i Norge.

Statsråden informerte om at regjeringen nå utarbeider et yrkesfagløft i skolen.

Dette er en  oppfølging av St.meld nr. 20 , " På rett vei " hvor praksisbrev og vekslingsmodellen i v.g skole,  Lektor 2-programmet, hospiteringsordninger for lærere og  yrkesretting av fellesfagene innen yrkesfagene er noen av tiltakene som regjeringen vil satse på.

I tillegg ble verdien av å ta inn lærlinger godt belyst. " Det er viktig at bedriftene tar inn lærlinger fordi det er eneste måten vi kan videreføre fagkunnskap til nye generasjoner, " hevder NHO direktør Svein Oppegaard. " Å ta inn læringer er et kvalitetstegn," sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Fagopplæringsprisen og prisen for Årets lærebedrift 2014 gikk til Krøderen Elektro AS. Nammo ASA fra Raufoss var en av de tre nominerte kandidatene.

For mer info. , se :  https://www.nho.no/Politikk-og-analyse/Kompetanse-og-utdanning/her-er-1-av-3-ansatte-laerlinger/