Juridiske tjenester

NHO Innlandet har som mål å gi våre medlemsbedrifter gode råd når de trenger det mest.

#205

Fotograf: iStock

Publisert 20.01.17

Innlandet

Vi har samlet alt du trenger på arbinn.nho.no.

Høsten 2016 lanserte NHO den nye arbeidsgiverportalen arbinn.no. Her kan du som arbeidsgiver finne relevant informasjon om de mest vanlige problemstillinger arbeidsgivere står overfor. Det er også mulig å kontakte NHO direkte fra portalen, enten via portalens chat-funksjon eller gjennom å bruke noen av de andre kontaktmulighetene dun finner der.

Vår husadvokat hjelper gjerne med konkrete utfordringer

Frode Berntsen er NHO Innlandets advokat. NHO har som mål å gi medlemsbedriftene rask og effektiv juridisk bistand innenfor arbeidsrett. I tillegg til juridisk bistand prosederer vår advokat arbeidsrettssaker for medlemsbedriftene i retten, dersom det er kapasitet til det.

Frode Berntsen, Advokat NHO Innlandet Fotograf: Moment studio

Frode Berntsen, Advokat NHO Innlandet

Som NHO-medlem får du også en gunstig avtale med Eurojuris for bistand til alminnelig forretningsjus.

1 times gratis rådgivning 15% rabatt for videre bistand hos Eurojuris

NHO har også fremforhandlet en svært gunstig avtale med advokatkjeden Eurojuris som gir medlemsbedrifter rabatt på andre juridiske tjenester, som ikke er dekket gjennom NHO-medlemsskapet. 

I vår region er det advokatfirmaet Alver som representerer denne kjeden.

Nærmere opplysninger om avtalen med Eurojuris.

Kontaktopplysninger til advokatfirmaet Alver.

Kurs i arbeidsrett

Vi tilbyr ulike kurs til rabatterte tjenester for NHO sine medlemmer.

Følg denne lenken til NHO Kurs 

NHO Innlandet kan også tilby våre medlemsbedrifter skreddersydde internkurskurs/opplæring innenfor arbeidsrettslige emner. Eksempler på dette er:

  • Arbeidstid, overtid, fleksible arbeidstidsordninger.
  • Ferieloven.
  • Oppfølging av sykemeldte, tilretteleggingsproblematikk, sykepenger m.m.
  • Permitteringsreglene.
  • Rettigheter og plikter i et arbeidsforhold.
  • Regler om tilsetting, midlertidig tilsetting og innleie av arbeidstakere.
  • Virksomhetsoverdragelse.
  • Nedbemanninger i forbindelse med omstillinger/rasjonaliseringer.
  • Personalsaker, advarsel, oppsigelse og avskjed.

Foredrag

Vi kan også stille med foredrag/innledninger i arbeidsrettslige emner på frokostmøter o.l.

Ta kontakt

Ta kontakt med advokat Frode Berntsen for nærmere opplysninger/avtale. 

Kontakt oss

Frode Berntsen

Advokat

NHO Innlandet

frode.berntsen@nho.no
Mobil
90576983