Årskonferanse 2018 NHO Møre og Romsdal

Hvordan får vi flest mulig i jobb? "Verdien av arbeid" er tema under NHO Møre og Romsdals årskonferanse i Ålesund 23. mai.

Den viktigste ressursen vi har her i landet er verdien av alles arbeidsinnsats.

For å sikre fremtidig velferd må bedriftene få utvikle seg og vokse slik at de kan bevare og skape flere arbeidsplasser.

På NHO Møre og Romsdals årskonferanse 2018 får deltagerne faglig påfyll, inspirasjon og idéer om hvordan vi sammen kan sikre fremtidig vekst og utvikling slik at enda flere kan delta i arbeidslivet. 

Fra kl. 10.30-11.15 er det årsmøte i NHO Møre og Romsdal der vi håper å se representanter fra flest mulig av våre medlemsbedrifter.   Registreringen til årskonferansen starter klokken 11, deretter blir det lunsj før konferansier ønsker velkommen kl. 12.00.

PROGRAM:

10.30: Årsmøte NHO Møre og Romsdal
11.15: Registrering og lunsj
12.00: Velkommen v/konferansier Thor-Ivar Forsland
12.10: Verdien av arbeid - Arvid Moss, president NHO
12.35: Arbeidsmiljø og trivsel på arbeidsplassen -
Pål Molander, direktør STAMI
13.05: Kompetanseutvikling i Brunvoll AS -
Marthe Outzen, kornserndirektør HR og kommunikasjon

13.30 Pause

14.00: Breixit: EU, UK og markedsadgang for norske bedrifter - Ingebjørg Harto, NHO Brüssel
14.35: På lag med arbeidsgiverne - Sigrun Vågeng, NAV-direktør
15.05: Underholdningsinnslag: Ina Breivik
15.25: Ringer i vannet - en NHO-strategi som hjelper medlemsbedrifter med rekruttering av arbeidskraft - Kenneth Stien, NHO Service, avd. Arbeid og Inkludering
15.00: Takk for nå og vel hjem
 

Kontakt oss

Astrid Øverås

Konsulent

NHO Møre og Romsdal

astrid.overas@nho.no
Telefon
70101408