Årsmøte med foredrag

NHO Møre og Romsdal arrangerer i år sitt årsmøte i Kristiansund.  Etter årsmøtesakene blir det et foredrag med Odd Myklebust fra Sintef: "Industri 4.0 for alle industribransjer - også olje og gass"

Kontakt oss

Astrid Øverås

Konsulent

NHO Møre og Romsdal

astrid.overas@nho.no
Telefon
70101408