HMS-dag i Ålesund

Hvordan bekjemper politiet og offentlige etater arbeidslivskriminalitet? Hvilke HMS-tiltak virker og hvilke virker ikke? Og hva kan vi gjøre for å få det bedre på jobben?  Bli med på NHO Møre og Romsdals HMS-dag i Ålesund 27. februar.

Tirsdag 27. februar arrangerer NHO Møre og Romsdal sin HMS-dag for alle som jobber med helse, miljø og sikkerhet.

Denne dagen setter vi ekstra søkelys på arbeidslivskriminalitet og hva vi kan gjøre for å motvirke dette store samfunnsproblemet. Vi får også høre inspirerende foredragsholdere med praktiske råd og tips som fremmer arbeidsmiljøet.

Til HMS-dagen har vi hentet inn engasjerende foredragsholdere som øser av sin kunnskap for et bedre arbeidsmiljø.

Program:

11.00: Lunsj og mingling
12.00: Velkommen v/NHO Møre og Romsdal
12.05: «Arbeidsmiljø fra tilsynets perspektiv»
 v/Kjell Roger Jæger, seniorinspektør Arbeidstilsynet
12.45: «Arbeidsmiljø - hva fungerer, hva fungerer ikke»
Pål Molander, direktør Statens institutt for arbeidsmiljø (STAMI)
13.30: Pause
13.45:«Har vi det bra, jobber vi bedre!»
Stamina Bedrifthelsetjeneste v/Stine Taklo og Geir Helge Solevåg 14.30: «Slik jobber vi for å bekjempe kriminalitet i arbeidslivet»
 Eivind Frekhaug i politiet og Anne Orheim i Arbeidstilsynet kommer forteller om hvordan de jobber
15.00: NHOs tiltaksplan mot A-krim / nye HMS-produkter
Sturla Dalhaug, advokat NHO Møre og Romsdal
15.30: Avslutning

Om foredragsholderne:

Pål Molander, direktør ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). 

Molander er en populær foredragsholder. Under NHOs årskonferanse i Oslo Spektrum i januar 2018 fikk han toppscore for sitt innslag.(ekstern video). Han er spesielt opptatt av at arbeidsmiljø lenge har vært et norsk konkurransefortrinn. Vil vi klare å opprettholde dette på vei inn i fremtidens arbeidsliv?

Geir Helge Solevåg og Stine Taklo, Stamina Helse
Stamina Helse en offentlig godkjent bedriftshelsetjeneste med god dekning i Møre og Romsdal. De legger vekt på systematisk HMS og  risikovurdering . På HMS-dagen vil de blant annet vise hvordan man gjennom forebyggende tiltak og jobbressurser jobbe med arbeidsmiljøet som skape lønnsomme og trygge arbeidsplasser. De vil også presentere utvalgte resultater fra Staminas jobbhelserapport (ekstern lenke).Kjell Roger Jæger, seniorrådgiver i Arbeidstilsynet
Arbeidstilsynet er sentrale på HMS-feltet, der de både driver veiledning og kontroll,  og i tillegg vedtar pålegg, gebyr etc. ved overtredelser. Kjell Roger Jæger kommer for å fortelle oss om arbeidsmiljø sett fra tilsynets perspektiv; hva arbeidsmiljøloven legger i begrepet arbeidsmiljø, hvordan virksomheter i Norge må arbeide for å oppnå et forsvarlig arbeidsmiljø og lovens krav til en forsvarlig saksgang i arbeidsmiljøsaker.


Tverrfaglig A-krimgruppe i Møre og Romsdal
Det offentlige har intensivert kampen mot arbeidslivskriminalitet i Møre og Romsdal. Seks offentlige etater med politiet i spissen ser allerede resultater av at de sitter rundt samme bord med det samme målet. Linn B. Erstad i politets faggruppe for A-krim og en representant fra Arbeidstilsynet vil fortelle om hvordan de jobber for å få avsløre jobbkriminalitet.


Sturla Dalhaug, NHO Møre og Romsdal
Sturla er NHO Møre og Romsdals egen husadvokat og tilbyr rask og effektiv jurdisk bistand innenfor det arbeidsrettslige området som tariff, arbeidsmiljølov, ansettelse, ferielov, sykelønn, pensjon, mm.
Under HMS-dagen presenterer han NHOs nye tiltaksplan mot arbeidskriminalitet, samt NHOs nye digitale HMS-verktøy.

 PÅMELDING

Kontakt oss

Astrid Øverås

Konsulent

NHO Møre og Romsdal

astrid.overas@nho.no
Telefon
70101408