HR-dag Møre og Romsdal

Vi inviterer til HR-dag i Molde med flere interessante temaer.

HR-dag i Møre og Romsdal 21. september

Program:

  • Trepartssamtale: Regjering, LO og NHO
  • Ringer i vannet - rekruttering som gagner bedrift, person og samfunn
  • NHOs digitale håndbøker
  • Veien til strategisk kompetanseutvikling
  • Når er nok nok? Avslutning av arbeidsforhold ved langvarig sykdom.

For mer informasjon ta kontakt med Hanne Hægh Ryste

Kontakt oss

Hanne Hægh Ryste

Seniorrådgiver

NHO Østfold

hanne.haegh.ryste@nho.no
Mobil
92256717