Medlemsmøte Ørsta: Omstilling i turbulente tider

Næringslivet i Møre og Romsdal har vært sterkt berørt av konjunkturnedgangen som ble skapt av lavere oljepris. Mange bedrifter har gjennomgått store omstillingsprosesser med innskrenkinger og permitteringer. Hvordan man håndterer slike situasjoner og måten man kommuniserer på, kan får stor betydning for bedriften og de som er berørt. NHO Møre og Romsdal inviterer til medlemsmøte om dette temaet.

Vår advokat Sturla Dalhaug vil presentere det juridiske rammeverket som bedrifter må forholde seg til i en omstillingssituasjon.

Odd Kristian Dale fra Lito PR AS, har lang erfaring som journalist fra NRK Dagsrevyen og NRK Møre og Romsdal, og har i flere år forelest om krisejournalistikk ved Høgskulen i Volda. I løpet av sin karriere han han vært tett på flere krisesituasjoner og har god erfaring med kommunikasjon i utfordrende situasjoner.

Møtet passer godt for daglig leder og HR-ansvarlig i bedriften.

PROGRAM

0900 - 0950 Rettigheter og plikter ved omstilling i bedriften,
Sturla Dalhaug, Advokat i NHO Møre og Romsdal

0950 - 1000 Kaffepause

1000 - 1200 Kommunikasjon - et virkemiddel i turbulente tider
Odd Kristian Dale, daglig leder i Lito PR AS