NHO Møre og Romsdal Årskonferanse 2016

NHO Møre og Romsdal inviterer til regional Årskonferanse 2016 i Ålesund.

PROGRAM

Tidspunkt og tema
09.30-10.00
Registrering og mingling
10.00-11.15
Årsmøte NHO Møre og Romsdal

11.15-12.00
Lunsj i hotellets restaurant

12.00-16.00
NHO Møre og Romsdals Årskonferanse 2016
Konferansier Christine Korme, Abelia

12.00
Velkommen ved Karl Inge Rekdal, styreleder NHO Møre og Romsdal

12.20-12.50
Remix, det nye arbeidslivet
Kristin Skogen Lund, adm.dir. NHO

12.50-13.20
Plasto 4.0 – vår tilnærming til industri 4.0
Lars Stenerud, adm.dir. Plasto as

 13.25-13.55
Effekter av teknologiske endringer på framtidens nærings- og arbeidsliv.
Aage Thunem, konserndirektør SINTEF

13.55-14.25
Kaffepause

14.25-14.50
Vi må få folk ut i arbeidslivet
Simen Markussen, Frischsenteret

14.50-15.20
Teknologisk revolusjon
Bente Sollid Storehaug

15.20-15.50
Når digitaliseringen ruller inn over oss
Even Tangen Heggernes, daglig leder Nabobil AS

 15.50-16.00
Oppsummering og vel hjem

Kontakt oss

Astrid Øverås

Konsulent

astrid.overas@nho.no
Telefon
70101408
Elin Ous

Rådgiver

elin.ous@nho.no
Telefon
70101412