Offentlige anskaffelser - Seminar Ålesund

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser trer i kraft 1. januar 2017. Vi får store endringer i regelverket for offentlige anskaffelser. Hva innebærer disse endringene for deg som bedrift?

På en rekke områder vil det nye regelverket by på tvil og utfordringer. Dette vil gjelde i stor grad innenfor det nasjonale området der det nå ikke vil være prosedyreregler å forholde seg til. I tillegg vil det bli krav om at all kommunikasjon mellom oppdragsgiver og tilbyder i konkurransefasen skal være elektronisk.   
• Nye terskelverdier
• Nytt nasjonalt regelverk
• Nye EØS-regler
• Krav om bruk av lærlinger

Kontakt oss

Astrid Øverås

Konsulent

NHO Møre og Romsdal

astrid.overas@nho.no
Telefon
70101408
Elin Ous

Rådgiver

NHO Møre og Romsdal

elin.ous@nho.no
Telefon
70101412