Oppsigelse og avskjed - kurs på Vestnes

Loven legger klare føringer for hvordan en oppsigelse eller avskjed skal gjennomføres. Ved å gjøre seg kjent med disse på et tidlig stadium, reduserer man sjansen for feilaktige beslutninger og opprivende konflikter.

Se mer informasjon om kurset her.