Prosjektverksted: Samarbeid i Horisont 2020 – felles utfordringer, felles muligheter

Prosjektverksted Molde: EUs rammeprogram Horisont 2020 er verdens største arena for forsknings- og innovasjons-samarbeid. FINN-EU nettverket inviterer til et prosjektverksted i Møre og Romsdal for å identifisere aktuelle utfordringer og muligheter for regionens aktører fra offentlig sektor og næringsliv. Med utgangspunkt i aktørenes innovasjonsutfordringer og ideer til løsning er målet å utarbeide et grunnlag for evt. prosjektsøknader i samarbeid med FoU-institusjonene.

På dette seminaret vil vi fokusere på tre hovedområder: Transport/logistikk, digitalisering og helse.

Deltagerne oppfordres i forkant av seminaret å utarbeide en liste over aktuelle innovasjonsutfordringer innen de tre områdene (se vedlegg med temaoversikt)!

AGENDA

  • Velkommen v/NHO og KS Møre og Romsdal
  • Kort introduksjon om Horisont 2020 som arena for samarbeid v/FINN-EU og Forskningsrådet
  • Tre innlegg om vellykket samarbeid mellom offentlig sektor, forskningsinstitutter og næringslivet
  • Presentasjon av de tre hovedtemaene og gruppearbeidet v/FINN-EU
  • Lunsj
  • Gruppearbeid – prosjektverksted
  • Transport/logistikk
  • Digitalisering
  • Helse
  • Oppsummering og veien videre v/FINN-EU

Arrangementet er et samarbeid mellom KS Møre og Romsdal, NHO Møre og Romsdal, Forskningsrådet og FINN-EU nettverket. FINN-EU er et mobiliseringsnettverk i regi av Abelia, Forskningsinstituttenes fellesarena og KS, med støtte av Forskningsrådet.

Påmelding innen 20.10.16

Temaoversikt (PDF - 169 KB)