Tariffmøte Ålesund

Torsdag 4. mai inviterer NHO Møre og Romsdal til informasjonsmøte om lønnsoppgjøret 2017.

I år er det et mellomoppgjør. Det betyr at forhandlingene skjer mellom NHO og LO/YS på vegne av samtlige landsforeninger og forbund. Representanter for bedriftens ledelse og forhandlingsansvarlige mv inviteres til orienteringsmøte om oppgjøret.

I Ålesund møter du bl.a.
Mona Haug Medhus, seniorrådgiver, Lønn og tariff og Vibeke Lærum, advokat, Norsk Industri.

•Årets oppgjør inkludert den økonomiske situasjonen
•Arbinn + andre fordeler ved medlemskap i NHO
•Pause
•Lokale forhandlinger og forhandlingsteknikk

 

Kontakt oss

Astrid Øverås

Konsulent

NHO Møre og Romsdal

astrid.overas@nho.no
Telefon
70101408