Nyheter

 1. Reise, kost og losji: ESA støtter NHO

  27. oktober 2016 | Møre og Romsdal

  NHO er godt fornøyd med at ESA nå innleder formell sak mot Norge knyttet til Norges regler for utstasjonerte arbeidere.

 2. Arbinn.no: NHOs nye digitale tjeneste for arbeidsgivere

  10. oktober 2016 | Østfold, Agder, Buskerud, Finnmark, Hordaland, Innlandet, Møre og Romsdal, NHO Idrett, Nordland, Oslo og Akershus, Rogaland, Sogn og Fjordane, Telemark, Trøndelag, Troms og Svalbard , Vestfold

  For å gi deg lettere tilgang til informasjon om arbeidsrett og HMS-spørsmål, har NHO-felleskapet laget en ny nettjeneste – arbinn.no.

 3. Prosjektverksted: Samarbeid i Horisont 2020 – felles utfordringer, felles muligheter

  10. oktober 2016 | Møre og Romsdal

  EUs rammeprogram Horisont 2020 er verdens største arena for forsknings- og innovasjons-samarbeid. FINN-EU nettverket inviterer til et prosjektverksted i Molde for å identifisere aktuelle utfordringer og muligheter for regionens aktører fra offentlig sektor og næringsliv. Med utgangspunkt i aktørenes innovasjonsutfordringer og ideer til løsning, er målet å utarbeide et grunnlag for eventuelle prosjektsøknader i samarbeid med FoU-institusjonene.

 4. 307 færre ledige i september

  4. oktober 2016 | Møre og Romsdal

  Det er 307 færre ledige i vårt fylke i september, samanlikna med august. Ser vi derimot på dei sesongjusterte tala viser dei at Møre og Romsdal har hatt ei auke i arbeidsløysa i same periode på 175. Det er ei svakare utvikling enn i landet der arbeidsløysa går ned med om lag 500. Denne utviklinga kjem også fram i tala som viser at det nå er større sprik mellom arbeidsløyseprosenten i Møre og Romsdal og landet.

 5. Lær hvordan selge til det offentlige

  4. oktober 2016 | Møre og Romsdal

  Vil du selge til offentlig sektor må du vite at det blir nytt regelverk fra 1. januar 2017. Vi har informasjonsmøter landet rundt.

 6. Fylkesmannens tilråding om ny kommunestruktur i Møre og Romsdal

  4. oktober 2016 | Møre og Romsdal

  NHO Møre og Romsdal er svært positiv over at Fylkesmann Lodve Solholm i Møre og Romsdal har tatt ledelse og anbefaler en reduksjon i første omgang fra 36 til 16 kommuner, og på sikt 7 kommuner i Møre og Romsdal. Å bygge større kommuner er viktig for næringslivet i vår region. På vegne av næringslivet hadde vi i NHO større ambisjoner på kort sikt, men ser at dette er et godt resultat for Møre og Romsdal dersom Fylkesmannens forslag blir stående.

 7. Stinn brakke på Jenter og teknologi i Ålesund

  23. september 2016 | Møre og Romsdal

  Jenter fra 8 ungdomsskoler i regionen - 277 fremmøtte - og magisk stemning under NHOs arrangement "Jenter og teknologi" på Borgund videregående skole, torsdag 22. september.

 8. Jubel for katapult på norsk!

  23. september 2016 | Møre og Romsdal

  Næringsminister Monica Mæland og Fiskeriminister Per Sandberg inviterte den 22. september et lite knippe industrirepresentanter og Norsk Industri til møte i Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), for å diskutere arbeidet med industrimelding - med testsentre som hovedtema. Gleden var stor da næringsministeren avslørte at regjeringen i statsbudsjettet for 2017 foreslår en bevilgning på 50 millioner kroner til oppstarten av Norsk Katapult.

 9. Regelrådet: Bedre regler er målet

  22. september 2016 | Møre og Romsdal

  - Regelrådets første vurderinger viser at rådet trengs og er viktig for næringsrettet forenkling, sier NHO-direktør Ingebjørg Harto.

 10. Det kommer nye regler om moms ved import

  22. september 2016 | Møre og Romsdal

  Fra årsskiftet må alle mva-registrerte virksomheter selv oppgi merverdiavgift ved import. Det gjøres på ny «Skattemelding for merverdiavgift».

 11. Siemens: - Et av de viktigste ansattgodene er NHO Pensjon

  8. september 2016 | Østfold, Agder, Buskerud, Finnmark, Hordaland, Innlandet, Møre og Romsdal, Nordland, Oslo og Akershus, Rogaland, Sogn og Fjordane, Telemark, Trøndelag, Troms og Svalbard , Vestfold

  Pensjonsordningen bidrar til å tiltrekke seg nye ansatte – og holde på de gamle.

 12. Nokre færre utan arbeid

  6. september 2016 | Møre og Romsdal

  Fortsatt går dei samla tala i fylket rett veg. Vi ser likevel ein del nyansar i dette biletet. Sunnmøre har den mest gledelige utviklinga og Romsdalen held seg nokon lunde stabil. Utviklinga på Nordmøre er jamt over god med eit tydelig unntak i Kristiansund som fekk 34 fleire ledige sist månad.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
...
 1. 10
 2. 20
22 >