Nyheter

 1. Regjeringens havstrategi ble lagt frem i Ålesund i dag

  21. februar 2017 | Møre og Romsdal

  - Dette er en strategi for fremtidens jobber. Gjennom generasjoner har nordmenn hatt blikket mot havet, og havnæringene har stått for teknologibølgene som la mye av grunnlaget for det moderne Norge. Nå er det vår generasjons tur til å føre stafettpinnen videre, sier statsminister Erna Solberg i regjeringens pressemelding.

 2. TBU-tallene tilsier fortsatt lav lønnsvekst

  21. februar 2017 | Møre og Romsdal

  Mandag kom Teknisk Beregningsutvalg (TBU) med grunnlaget for det kommende lønnsoppgjøret. Tallene underbygger behovet for fortsatt lav lønnsvekst, ifølge NHO.

 3. Offensiv næringspolitikk fra Mæland

  20. februar 2017 | Møre og Romsdal

  De nye reglene for offentlige anskaffelser trådte i kraft 1. januar 2017. NHO er svært fornøyd med at næringsministeren nå ber offentlige innkjøpere være med på å løse viktige samfunnsutfordringer.

 4. Mørebenkkonferansen og Årskonferansen med tydelige budskap

  16. februar 2017 | Møre og Romsdal

  Økonomiprofessor Jørn Rattsø fra NTNU var tydelig i sin tale til bedriftsledere og stortingspolitikere på Mørebenkkonferansen/Årskonferansen denne uken. "Fylket og regionreformen er død. Det som betyr noe i fremtiden er byene og hvordan vi klarer å utvikle disse."

 5. KrF og NHO: Dropp skatten på arbeidende kapital!

  10. februar 2017 | Møre og Romsdal

  - Denne skatten gjør det dyrere å skape arbeidsplasser i Norge. Det sier KrFs leder Knut Arild Hareide og NHOs president Tore Ulstein om Arbeiderpartiets skatteforslag.

 6. Arbeidsgivere forebygger trygdesvindel

  10. februar 2017 | Møre og Romsdal

  Opplysninger fra bedriftene hjelper: I fjor brukte NAV opplysningene til å politianmelde rundt 700 personer som jukset seg til dagpenger og andre ytelser.

 7. Få hjelp på gründerreisen

  8. februar 2017 | Møre og Romsdal

  – Gründere spiller en viktig rolle i utviklingen av norsk næringsliv, og NHO-fellesskapet vil i fremtiden gi gründerbedrifter et tilbud som gjør gründerreisen lettere, sier Kristin Skogen Lund.

 8. Lita endring i den sesongjusterte arbeidsløysa

  3. februar 2017 | Møre og Romsdal

  Vi ventar at arbeidsløysa vil halda seg høg fram mot sommarferien. Det at verft i fylket har fått nokre større kontraktar vil etter det vi forstår ikkje materialisera seg i vesentlig auke i behov av arbeidskraft før ut på hausten, seier fylkesdirektør Stein Veland.

 9. Ny skatteforvaltningslov

  17. januar 2017 | Møre og Romsdal

  1. januar 2017 trådte ny skatteforvaltningslov i kraft. Den regulerer forvaltningsreglene for alle skatter og avgifter i Norge, med dokumentavgift og eiendomsskatt som to viktige unntak.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
...
 1. 10
 2. 20
25 >