NHO om sykehusanbud: – Svært uheldig med avlysning

Denne uken avlyste styret i Helse Møre og Romsdal anbudskonkurransen om å bygge nytt sykehus utenfor Molde. – De må lytte når vi gir gode innspill, sier Arnhild Dordi Gjønnes i NHO.

#205

Det nye akuttsykehuset for Nordmøre og Romsdal skal ligge på Hjelset utenfor Molde. (Illustrasjon: Helse Møre og Romsdal)

Publisert 14.06.18

Møre og Romsdal

Arnhild Dordi Gjønnes er advokat og NHOs ekspert på offentlige anskaffelser. Hun er sterkt kritisk til at Helse Møre og Romsdal avlyser anbudskonkurransen på byggingen av det nye sykehuset på Hjelset utenfor Molde.  

– Det koster å gi tilbud. Dette er dårlig ressursbruk, både av samfunnsøkonomiske hensyn, innkjøpsfaglige hensyn, på grunn av leverandørene og skattebetalerne, sier Gjønnes. 

Arnhild D. Gjønnes, anskaffelsesekspert i NHO 

Arnhild D. Gjønnes

For dyrt
Årsaken til avlysningen er at pristilbudet er langt høyere enn helseforetaket hadde sett for seg. Totalt hadde byggingen at det nye akuttsjukehuset i Nordmøre og Romsdal en ramme på 4,3 milliarder.

Også administrerende direktør i Byggenæringens Landsforbund, Jon Sandnes, er kritisk til avlysningen.

– Dette har vært en omfattende prosess med store, seriøse og erfarne leverandører som har regnet på prosjektet, og gått mange runder for å kna dette til den beste løsningen. Helseforetaket viser til at det blir for dyrt. Jeg tror dette handler om at byggherren må velge den gjennomføringsmodellen som passer til prosjektet. Her er det også viktig at byggherren lytter til kunnskapen i markedet. Det er også betimelig å spørre seg om ambisjonene har vært større enn budsjettet, og om det er blitt utført forsvarlig og realistisk forarbeid, sier Sandnes.

Jon Sandnes, adm. dir. i BNL

#205

Krever kompetanse
De administrative kostnadene med å gi tilbud fordeler seg med ca 1/3 på oppdragsgiver og 2/3 på tilbudsgiver. Regelverket for offentlige anskaffelser er en kokebok hvor oppdragsgiver har anledning til å benytte de prosedyrer som sikrer at store prosjekter kan gjennomføres på en god og fleksibel måte.

– Oppdragsgiver kan ha dialog med leverandører i forkant av anbudsutlysingen. Ved ulike prosedyrer som samspillskontrakter kan man også ha det i selve konkurransen. Oppdragsgiver bør velge konkurranseformer som gir fleksibilitet underveis og som ikke fastlåser muligheter til innovasjon. Det forutsetter kompetanse hos innkjøpere og rådgivere i konkurransen, mener Gjønnes

Vurderer søksmål

De to selskapene som var med i finalen i anbudskonkurransen, Skanska og BetonmastHærhe, vurderer begge å fremme krav om erstatning.

– Det er sterkt beklagelig at Sykehusbygg nå har vedtatt å avlyse konkurransen som vi har brukt mye tid og ressurser på, sier kommunikasjonsdirektør i BetonmastHæhre, Per Anders Muri til Bygg.no (ekstern lenke).

Audun Lågøyr, kommunikasjonsdirektør i Skanska, er også kritisk til prosessen.

– Skanska har brukt mye tid og store ressurser på å jobbe fram et best mulig tilbud på den oppgaven som vi var gitt, vi vil derfor nå vurdere rettslige skritt mot Helse Møre og Romsdal, sier Lågøyr.

Helse Møre og Romsdal skal se på entreprisemodellen og konkurransegrunnlaget på nytt før de kommer med en ny konkurranse til høsten.