805 færre arbeidslause siste året

Talet på arbeidslause har gått ned med nesten 100 den siste månaden. Dette gjelder både for faktiske tal, og tal som er justert for normale sesongsvingingar. Det som er spesielt gledeleg denne månaden er nedgangen i arbeidsløysa både i Kristiansund og i området Herøy, Ulstein og Hareid, seier fylkesdirektør Stein Veland.

Publisert 03.11.17

Møre og Romsdal

I oktober  2017 er det 3 476 personar heilt utan arbeid i Møre og Romsdal. Det utgjer 2,5 prosent av arbeidsstokken og er ein nedgang i arbeidsløysa på 18,8 prosent frå same månad i fjor.

I oktober 2017 har vi 1 114 arbeidssøkjarar i ulike arbeidsmarknadstiltak, 316 fleire enn i oktober 2016. Til saman gjev dette ei brutto arbeidsløyse på 4 590 personar i fylket. Arbeidsløysa i Møre og Romsdal er no 1,8 prosent for kvinner og 3,0 prosent for menn.

I landet er det 66 012 heilt arbeidslause. Dette er 2,4 prosent av arbeidsstokken, og er ein nedgang på 15,2 prosent samanlikna med same periode i fjor.

Sjå heile pressemeldinga frå NAV her.