A-ordningen

A-ordningen – orienteringsmøter for arbeidsgivere

A-ordningen er en ny felles ordning for innrapportering av ansettelses- og inntektsopplysninger fra arbeidsgivere og andre opplysningspliktige. A-ordningen trer i kraft 1. januar 2015. Skatteetaten inviterer til orienteringsmøter om a-ordningen i Ålesund og Molde. Målgruppen er hovedsakelig ledere og ansvarlige for HR og lønn.

Publisert 04.08.14

Møre og Romsdal

Nøkkelpersoner i EDAG-prosjektet, som er ansvarlige for utvikling og innføring av A-ordningen, vil fortelle hva dere bør være oppmerksomme på. Agendaen er konkret og målrettet - en kort orientering om A-ordningen og hvilke forberedelser som må gjøres.

Orienteringsmøtene varer ca. 3,5 timer og holdes på følgende steder (tidspunkt og sted bekreftes snart):

Ålesund 22. september

Molde 3. oktober

Påmelding til orienteringsmøte her.

Mer om A-ordningen her.