Brunvoll blir med i Ringer i Vannet

Brunvoll AS i Molde tegnet nylig en Ringer i Vannet avtale med Astero AS. Avtalen er en gjensidig samarbeidsavtale med det målet å se på mulighetene for å finne fremtidig arbeidskraft i blant mennesker med hull i CV-en.

#205

På bildet er Marthe Outzen, HR-direktør Brunvoll og Arvid Sørli, næringslivskontakt i Astero.

Publisert 03.12.17

Møre og Romsdal

Ringer i Vannet er en medlemsfordel i NHO som gir bedriftene mulighet til å ta samfunnsansvar gjennom å rekruttere fra lokale arbeids og inkluderingsbedrifter. Det inngås lokale avtaler mellom arbeid og inkludering og medlemsbedrifter som ønsker å være med på satsingen.

Stort mangfold
- Brunvoll er en viktig aktør i Møre og Romsdal og det at de ønsker å være med på satsingen kan vi bare håpe at gir økt nysgjerrighet også hos andre industribedrifter. Vi overraskes stadig over mangfoldet av kompetanse og arbeidsønsker hos den enkelte arbeidssøker, så derfor er det viktig at vi knytter til oss bedrifter fra fles mulig av landsforeningene i NHO, sier regionsansvarlig for Ringer i Vannet Ragnhild Friis-Ottessen.

Hos Astero har de god erfaring med det lokale næringslivet, og har et etablert samarbeid med Brunvoll AS fra tidligere. Endringen nå er en mer formell kontakt med en godt kjent og forutsigbar modell som gir arbeidsgiver all mulighet til å være i førersete på prosessen.

Vil åpne dører
- Brunvoll er en hjørnesteinsbedrift som er bevisst sitt samfunnsansvar. Gang på gang har vi oppdaget skjulte talenter hos oss. Gjennom Ringer i vannet ønsker vi å åpne døren for flere talenter, sier HR-direktør Marthe Outzen i Brunvoll.