Det grønne skiftet - Energikonferanse Sunnmøre Regionråd

Torsdag 5. november arrangerer Sunnmøre Regionråd konferanse om blant annet "Hydrogen - drivstoff med NULL utslipp". Få med deg spennende innledere om et viktig tema om store muligheter for nullutslipps-næringsutvikling på Sunnmøre.

Publisert 28.10.15

Møre og Romsdal

Målgruppe: Politikere, media, studenter, miljøorganisasjoner, transportører og myndigheter. 

Hensikt: 4. november vil det handle om energi og energi effektivisering i den kommunale sektor.

Samt 5. november vil det holdes fokus på å vise muligheter for å kunne utnytte hydrogen som energikilde og utbygging av et distribusjonsnett til bruk både innen maritim og landbasert sektor. 

Mål:
• Fokusere på energieffektivisering, energiteknologi, nyskaping i lokalt næringsliv.
• Øke interessen og fokus mot energi effektivisering i både maritime og landbaserte bygg og næringer.
• Markedsføre de gode prosjektene som viser at det nytter å satse.
• Øke oppmerksomhet rundt teknologi som finnes i dag som gjør det lønnsomt å satse på energieffektivisering til transport av varer og personer
• Skape grobunn for nye produkter som kan endre rammebetingelsene
• Ta i bruk nye systemløsninger og energikombinasjoner i pilotprosjekt for å øke kompetansen innen feltet

Varighet: 4. november: 09.00-15.00 / 5. november 08.30-15.10 

Deltakeravgift: 4. november 1200,- / 5. november 1500,-

Kontaktperson: Einar Haram 70 16 22 85/901 18 717

Meld deg på her.