Endring i løyve for godstransport og turvogn

Samferdselssjefen i Møre og Romsdal informerer om endring av løyvemyndighet for godstransport- og turvogn, og endringer i løyveordninga. Endringene skjer med virkning fra 01.01.2015. Fylkeskommunen opphører å være løyvemyndighet for nasjonale gods- og turvognløyver.

Publisert 02.12.14

Møre og Romsdal

Det er viktig å være oppmerksom på at som følge av dette må samferdselsavdelinga  avslutte saksbehandlingen av søknader om løyve medio desember for at disse skal ferdigstilles av den nasjonale enheten for løyvesaker.