Flere unge velger tysk

Nå er tysk nesten like populært som spansk når unge skal velge fremmedspråk i 8.klasse. Tysk er et smart valg, mener NHO.

Publisert 15.12.15

Møre og Romsdal

Utdanningsdirektoratet har nå publisert tall om valg av fremmedspråk i grunnskolen for skoleåret 2015/2016. Spansk er det mest populære fremmedspråket blant 8. klassingene, men tysk øker og er nå nesten like populært som spansk.

Tyskland er Norges største handelspartner og hver syvende medlemsbedrift melder at de har et konkret behov for medarbeidere som behersker tysk språk.

- De nye tallene viser en gledelig utvikling. Grunnlaget legges best ved å starte språkopplæring allerede i ungdomsskolen, sier Are Turmo, kompetansedirektør i NHO.

Grafen viser utviklingen av valget av fremmedspråk. Trykk på grafen for større visning.

Et smart valg

NHOs mål er at antall unge som fullfører fagopplæring, teknologi og realfag i kombinasjon med språk, skal øke.

NHOs arbeid med å vise at det er viktig å lære fremmedspråk, har blitt lagt merke til. Nylig fikk NHO Fremmedspråkprisen for 2015.

Det er flere som nå jobber sammen med NHO for å øke interessen for tysk. NHO er en del av en gruppe som samarbeider om dette. Denne partnerskapsgruppen har gjennomført flere arrangementer for å skape interesse for tysk språk og studier ved de mange svært gode utdanningsinstitusjonene i Tyskland.

25. januar 2016 åpnes igjen dørene i Næringslivets Hus: Lurt å lære tysk og studere i Tyskland.

 Les mer om hvorfor det er smart å lære tysk 

Flere sammen for tysk 

Disse institusjoner møttes da arbeidsgruppen ble nedsatt i april 2011:

  • Næringslivets Hovedorganisasjon
  • Norsk-Tysk Handelskammer
  • Det humanistiske fakultet (HF) ved Universitetet i Oslo (UiO) 
  • Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk ved HF

Etter hvert har også representanter for disse institusjoner kommet med i partnerskapsgruppen:

  • Utdanningsetaten i Oslo Kommune (siden 2011)
  • Tysklands ambassade (siden 2011)
  • Goethe Institut (siden 2012)
  • Den tyske skolen i Oslo (siden 2014)
  • DAAD-lektoren ved Universitetet i Bergen (siden 2015)