Pressemelding frå NAV

Fortsatt auke i arbeidsløysa

Denne månaden har vi hatt ei auke i arbeidsløysa på nærare 300 når vi tek omsyn til dei normale sesongvariasjonane. Det er ei forventa auke, og me er tett på tusen fleire ledige nå enn for eit år sidan, noko som svarer til ei auke på 35 prosent. Berre Rogaland har ei større auke det siste året. Samstundes har vi enda ei lågare arbeidsløyse i vårt fylke enn i landet samla. Eksportnæringane og reiselivet dreg fordel av ei svak krone, likevel vil nok nedgangen i oljerelatert industri framleis bidra til at vi får noko auke i arbeidsløysa også dei neste månadene , seier fylkesdirektør Stein Veland.

Publisert 30.10.15

Møre og Romsdal

I oktober 2015 er det 3 782 personar heilt utan arbeid i Møre og Romsdal. Det svarar til 2,7 prosent av arbeidsstokken og er ei auke i arbeidsløysa på 35,4 prosent frå same månad i fjor.
I oktober 2015 har vi 515 arbeidssøkjarar i ulike arbeidsmarknadstiltak, 70 fleire enn i oktober 2014. Til saman gjev dette ei brutto arbeidsløyse på 4 297 personar i fylke. Arbeidsløysa i Møre og Romsdal er no 2,1 prosent for kvinner og 3,2 prosent for menn.

I landet er det 79 974 heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 10,9 prosent samanlikna med same periode i fjor.

Sjå heile pressemeldinga her.