Frokostseminar "Scheel-utvalget; Skattereform eller justeringer"

Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange arrangerer frokostseminar på sitt kontor i Ålesund 3. desember.

Publisert 26.11.14

Møre og Romsdal

Scheel-utvalget startet sitt oppdrag for Finansdepartementet under den forrige regjeringen med å vurdere norsk selskapsbeskatning i lys av den internasjonale utviklingen. Etter regjeringsskiftet ble mandatet endret til å komme med forslag som gir netto skattelettelser, og utvidet til også å vurdere avskrivningsreglene. Siden utvalget har fått mandat fra to ulike regjeringer vil forslagene ha stor politisk tyngde, og det knytter seg stor spenning til hva som kommer.