Fylkesmannens tilråding om ny kommunestruktur i Møre og Romsdal

NHO Møre og Romsdal er svært positiv over at Fylkesmann Lodve Solholm i Møre og Romsdal har tatt ledelse og anbefaler en reduksjon i første omgang fra 36 til 16 kommuner, og på sikt 7 kommuner i Møre og Romsdal. Å bygge større kommuner er viktig for næringslivet i vår region. På vegne av næringslivet hadde vi i NHO større ambisjoner på kort sikt, men ser at dette er et godt resultat for Møre og Romsdal dersom Fylkesmannens forslag blir stående.

#205

Faksimile fra Sunnmørsposten 4. oktober 2016 - Fylkesmann Lodve Solholm vil redusere antall kommuner i Møre og Romsdal fra 36 til 7.

Publisert 04.10.16

Møre og Romsdal

Dette er veien gå dersom vi skal lykkes med å etablere større og mer effektive bo- og arbeidsmarkedsregioner og bedre samsvar mellom kommunegrenser. Dagens struktur gir unødvendig byråkrati og det er vanskelig å se areal-, bolig- og transportpolitikk i sammenheng.  Større kommuner vil gi større muligheter for utvikling i næringslivet, bedre kollektivtilbud og smartere boligbygging.  Mange bedrifter driver på tvers av kommunegrensene. De må forholde seg til mange areal- og planregimer og tekniske etater i tillegg til ulike avgiftssatser mellom kommunene.  For bedriftene er dette både tidkrevende og lite forutsigbart. Forslaget som foreligger gjør det lettere å drive effektivt og sikre bedre bruk av arbeidskraften lokalt.  Det skal fortsatt være godt å bo i hele landet. Kommunereformen handler om å skape mer slagkraftige kommuner – ikke å legge ned lokalsamfunn.

Det er også viktig å støtte de kommunene der det fortsatt pågår drøftelser i håp om at de kommer til enighet.

Stortinget må nå være sitt ansvar bevisst og følge Fylkesmannens tilrådning for ny kommunestruktur i Møre og Romsdal. 

Ålesund, 03. oktober 2016

Torill Ytreberg
NHO Møre og Romsdal