Global Future

Global Future 2014-2015-kullet er fullført

Tirsdag 8. desember var det avslutning for Global Future 2014-2015-kullet. 24 deltagere fra 18 land har i løpet av ett år fått økt kompetanse om blant annet norsk næringsliv, ledelse og styrearbeid. Norsk næringsliv vil nyte godt av deres kompetanse og den personlige utviklingen de har hatt.

Publisert 10.12.15

Møre og Romsdal

24 ledere fra næringslivet og det offentlige i fylket har stilt opp som mentorer for deltagerne, og derved gitt et betydelig bidrag til deres utvikling. Vi vet at mentorene også har lært mye om mangfold og mangfoldledelse i prosessen.

NHO Møre og Romsdal vil få takke samarbeidspartnerne;
Møre og Romsdal Fylkeskommune, Innovasjon Norge Møre og Romsdal, NAV Møre og Romsdal, Manpower og Proffice - uten disse ville det ikke vært mulig å få til de to kullene som nå er gjennomført.