Global Future Møre og Romsdal

Global Future Møre og Romsdal kull 1 er fullført

Torsdag 8. mai markerte avslutningen av det første kullet av Global Future i Møre og Romsdal – et talent- og lederutviklingsprogram for mennesker med innvandrerbakgrunn og høy utdanning. Målet har vært å synliggjøre for næringslivet, hvilken ressurs og kompetanse denne gruppen representerer – forberede deltagerne for lederstillinger og styreverv.

Deltagere i programmet, mentorer fra næringslivet i Møre og Romsdal, representanter fra Innovasjon Norge, NAV og Fylket og andre inviterte - og med fylkesordfører Jon Aasen i forkant - samlet for å makere avslutning for kull 1 av Global Future Møre og Romsdal.

Publisert 09.05.14

Møre og Romsdal, Global Future

24 deltagere; 17 kvinner og 7 menn fra 4 verdensdeler og 14 land har vært igjennom ledelses- og selvutvikling, styrekompetanse, retorikk og kulturforståelse over en periode på 15 måneder. I tillegg har de fått innsikt i fylkets arbeid med og for næringslivet, mulighetene som finnes for gründere og innovasjon, innsikt i det norske politiske systemet, møte med Mørebenken på Stortinget. Kanskje den viktigste delen av programmet er at de har fått hver sin mentor fra næringslivet eller det offentlige i fylket. 24 ledere har stilt seg til rådighet for å lytte, sparre og gi råd til deltagerne.

 Fylkesordfører Jon Aasen med hyggelige ord til Global Future

Torsdag 8. mai var deltagerne, mentorene, samarbeidspartnere og gjester samlet i Ålesund til siste avsluttende markering. Fylkesordfører Jon Aasen åpnet med en hyggelig tale til alle innvolverte og var tydelig på at han gjerne ser kull 2, 3, 4, 5 og 6! "Det er ikke dere som er heldige, det er VI som er heldige som får dere til Møre og Romsdal!"

Uten samarbeidspartnerene Fylket, Innovasjon Norge og NAV og Manpower - i tillegg til NHO sentralt, hadde det ikke vært mulig å gjennomføre programmet. En stor takk til alle.

I tillegg en stor takk til leverandørene AFF, BI og Retorisk institutt spesielt, som har stått for det faglige innholdet i programmet.

Og ikke minst en stor takk til deltagerne som har gitt av seg selv og jobbet seg gjennom programmet!

Global Future kull 1

NHO Møre og Romsdal jobber nå med å få til et kull 2, med oppstart fra høsten 2014.