SkatteFUNN

Har din bedrift et SkatteFUNN-prosjekt?

SkatteFUNN kan gi inntil 20 prosent fradrag i skatt for forsknings- og utviklingsaktiviteter i godkjent prosjekt. Fristen for å søke er 1. september.

Publisert 17.08.15

Møre og Romsdal

Fradragsrammene er 15 millioner kroner for egenutført FoU eller kjøp av tjenester fra FoU-miljøer som ikke er på listen over godkjente FoU-institusjoner, og 33 millioner kroner dersom bedriften kjøper FoU fra godkjente FoU-institusjoner.

Dersom søknaden sendes innen garantifristen, har man en sikkerhet for at den blir ferdigbehandlet i år. Ved godkjenning vil man da kunne benytte årets påløpte kostnader i grunnlaget for skattefradrag.

Ved spørsmål, kontakt SkatteFUNNs Veiledningsteam direkte på telefon 22037500 eller e-post skattefunn@forskningsradet.no.

Les mer om SkatteFUNN her.