HMS

HMS kurs for arbeidsgivere

NHO Møre og Romsdal tilbyr nå kurs i "Lovpålagt HMS opplæring for arbeidsgivere". Kurset gir en grundig innføring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i henhold til kravet i arbeidsmiljølovens § 3-5, og formålet er å sikre at bedriftsledere har kunnskap om HMS og arbeidsmiljøloven.

Publisert 22.05.14

Møre og Romsdal

11. juni, Molde - Quality Hotel Alexandra
13. juni, Ålesund – Radisson Blu Hotel

Kurset vil gi kursbevis som dokumenterer at opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, som tilfredsstiller myndighetenes krav, er gitt.
Innholdet i kurset er i samsvar med Arbeidstilsynets veiledning om arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i HMS-arbeid. Arbeidsmiljøloven m/forskrifter, arbeidsgiveransvaret, systematisk HMS arbeid, krav til arbeidsmiljøet og Inkluderende arbeidsliv.
Kurset er kun åpent for medlemmer og koster kr 800,-.
Inkludert i kursavgiften er kursdokumentasjon , kursbevis og enkel servering.

Kontakt oss

Nils Peter Hole

Juridisk rådgiver

NHO Møre og Romsdal

nils.p.hole@nho.no
Telefon
70101406