Høgskolen i Ålesund blir del av NTNU

Det ble i går vedtatt av styret i NTNU at høgskolene i Ålesund, Gjøvik og Sør-Trøndelag blir del av NTNU. Rektor ved Høgskolen i Ålesund, Marianne Synnes er svært fornøyd med dette! Høgskolen i Ålesund blir med dette del av det største universitetsmiljøet i Norge.

Publisert 29.01.15

Møre og Romsdal

"- Jeg ser store faglige gevinster ved denne fusjonen. Vi vil kunne etablere et samlet universitet i Trondheim som dekker de fleste utdanningsområdene våre på alle nivåer. Parallelt vil et framtidig tettere samarbeid med SINTEF skape større muligheter for forskningen ved NTNU. Samlet sett vil dette etter min oppfatning gi et viktig bidrag til å realisere de store ambisjonene som kunnskapsbyen Trondheim må ha i et internasjonalt perspektiv.

- Fusjon med høgskolene i Gjøvik og Ålesund begrunner jeg med de faglige mulighetene som et slikt samarbeid vil gi for teknologiområdet," sier rektor Gunnar Bovim ved NTNU – på Høgskolen i Ålesunds nettsider.

Les mer om saken her:

Høgskolen i Ålesund

NRK Møre og Romsdal