RINGER I VANNET

Kleven og Ulstein signerer "Ringer i vannet"-avtale

Mandag 24. mars signerte Ulstein Verft og Kleven Maritime rekrutteringsavtale med attføringsbedriften Furene AS i prosjektet "Ringer i vannet" - dette er de to første avtalene på Søre Sunnmøre. Både NHOs og Norsk Industris presidenter var tilstede ved signeringen.

Avtalen signeres av HR/HSE Manager Ann-Magrit Ringstad, Ulstein Verft, daglig leder Hege Karete Hamre, Furene AS og HR direktør Kathrine Holstad, Kleven. Bak NHO-president Tore Ulstein, Ulstein Group og Norsk Industri-president Kjersti Kleven, Kleven.

Publisert 24.03.14

Møre og Romsdal

"Ringer i Vannet" er en rekrutteringsstrategi i regi av NHO. Målet er å få personer, som av ulike årsaker har falt utenfor arbeidslivet, inn i ordinære jobber. Bedriftene får en trygg rekruttering av kompetent arbeidskraft. Gjennom kartlegging utført av attføringsbedriften vil NHOs medlemmer få nye arbeidstagere som er egnet for nettopp deres virksomhet. Profesjonell utvelgelse og prekvalifisering av kandidater, samt god oppfølging underveis.

Furene AS har allerede et godt samarbeid med Kleven og Ulstein og ser frem til å utvide dette til også omfatte rekruttering via Ringer i vannet.

Tore Ulstein, visekonsernsjef i Ulstein Group og NHO-president, sier følgende til avtalen:

"Det bur så mykje godt i alle menneske. Erfaring syner at
mange av dei som fell utanfor kan kome i vanleg arbeid om dei får ein ny sjanse og får god tilrettelegging. I dette prosjektet skal ulike aktørar jobbe saman på nye måtar for å få fleire ut igjen i arbeidslivet. Med denne avtalen formaliserer vi ein ny måte å samarbeide på, det er nyskaping som eg trur vil bere frukter."