Kommune-NM 2017 - Ålesund best i regionen

Det har vært en negativ utvikling for mange av kommunene i Møre og Romsdal de siste par årene. Av de 36 kommunene i Møre og Romsdal, hadde kun 12 framgang på listen i årets Kommune-NM. Møre og Romsdal har 9 kommuner på topp 100-listen og Ålesund har høyest plassering, på plass nummer 31.

#205

Brosundet i Ålesund

Publisert 10.08.17

Møre og Romsdal

På fylkeslisten rangerer Møre og Romsdal på plass nummer 9 av 19 fylker totalt. Møre og Romsdal er nummer 7 i kategoriene arbeidsmarked og kompetanse, og nummer 8 innen næringsliv. Tross i at flere kommuner har hatt tilbakegang i perioden, har Møre og Romsdal hold seg på plass nummer 9 alle år siden 2011.

Ulstein er en kommune som er rammet hardt av lavkonjunkturen. Kommunen har hatt kraftig tilbakegang siste året, og går tilbake 21 plasser fra 2015. Fra å ligge høyt oppe på 15. plass, ned til 36. plass. Demografi og arbeidsmarked forklarer mye av nedgangen, men det er også tilbakegang innenfor kategoriene kompetanse og kommuneøkonomi. Arbeidsledigheten har økt kraftig siste to år, befolkningsveksten har avtatt og det har vært netto utflytting siste to år. Det er ofte arbeidsmarkedsindikatorene som først blir påvirket av en endret konjunktursituasjon. Fallet til Ulstein i 2016 er kan komme av at flere av indikatorene i andre kategorier er berørt.

Den største kommunen i fylket, Ålesund, har ligget stabilt på plass 31 de siste tre årene. Kommunene er blant de 100 høyest rangerte i alle kategorier. En annen bykommune, Molde ligger på plass nummer 40. Molde har falt en del plasser det siste året, men ligger fortsatt høyere plassert nå enn i 2011. Kristiansund er den tredje kommunene med over 20 000 innbyggere. Kristiansund er imidlertid langt ned på lista plasseringsmessig, på plass nummer 207. Særlig lav plassering har Kristiansund i kategorien arbeidsmarked. Kommunen har falt 89 plasser på den nasjonale listen siden 2011. Mye av nedgangen har kommet i kategoriene arbeidsmarked og demografi, men har også mistet plasser i kategorien næringsliv, innen indikatorene andel sysselsatte i privat sektor, kommunens kjøp av private tjenester og inntektsnivå. 

I tillegg til Ålesund, Ulstein, og Molde, finner vi også Giske, Sula, Skodje, Haram, Aukra og Averøy på topp 100-listen. Aukra går fram, og har hatt positiv utvikling siden 2011. Haram, med 43 prosent av de sysselsatte i industrien, går tilbake i kategoriene arbeidsmarked, demografi og næringsliv.

Se resultatene for hele landet her.