Ledigheten fortsetter å dale

- En svært gledelig utvikling og vi tar hatten av for et omstillingsdyktig næringsliv, sier regiondirektør Torill Ytreberg i NHO Møre og Romsdal.

#205

Regiondirektør Torill Ytreberg gleder seg over at ledighetstallene fortsetter å synke. Foto: NHO Møre og Romsdal

Publisert 22.12.17

Møre og Romsdal

I løpet av 2017 er det blitt 1019 færre arbeidsledige. Ledigheten går også ned fra november til desember. Vi må 10 år tilbake for å finne sist arbeidsledigheten hadde en tilsvarende nedgang i løpet av et år, viser desemberstatistikken til NAV.

På landsgjennomsnittet

Tallene viser at det i desember er 3421 personer uten arbeid i Møre og Romsdal. Det er en nedgang på 23 prosent i forhold til samme måned i fjor. 

Møre og Romsdal har nå en ledighet på 2,4 prosent av arbeidsstokken, noe som er helt på linje med landsgjennomsnittet.

­- Vi kan slå fast at vi er oppe fra bølgedalen etter oljenedturen. Vi har et næringsliv med stor omstillingsevne og det ser vi effekten av nå, sier regiondirektør Torill Ytreberg i NHO.

Lover bra for 2018

Fylkesdirektør Stein Veland i NAV sier at han er optimistisk med tanke på videre fall i arbeidsledigheten.

- Vi merker at det er lettere å finne arbeid til brukerne våre, samtidig som vi opplever at flere bedrifter har utfordringer med å finne kvalifisert arbeidskraft. Men selv om vi er optimistiske inn i 2018 har deler av næringslivet utfordringer etter nedturen i oljerelatert sektor. Det gjør at vi kan få permitteringer og oppleve at arbeidsledigheten svinger i tiden fremover, sier Veland.

Størst og minst

Av kommunene i Møre og Romsdal er det fremdeles Hareid som har den største prosentvise arbeidsledigheten, med 5,4 prosent av arbeidsstokken ledige. Deretter følger Herøy (3,7 %) og Kristiansund (3,6 %) på de neste plassene.

Den laveste prosentvise ledigheten finner vi i småkommunene Vanylven og Norddal, som har begge har en ledighet på 1,1 prosent.

Byene

I de tre største byene i fylket er ledigheten lavest i Molde (2,1%) deretter Ålesund (2,2%) og, som nevnt, Kristiansund med 3,6%. I nordmørsbyen er det i løpet av året blitt 219 færre personer ledige, Ålesund 180 færre ledige og i Molde 66 personer.

- Det var godt å se disse tallene like før julefreden senker seg.  Nå er det mange som skal inn i feriemodus noen dager, før vi går inn i 2018 med optimisme og ny giv. Vi håper at det legges til rette med gode rammebetingelser slik at næringslivet fortsatt kan bidra med økt sysselsetting og verdiskapning, sier Torill Ytreberg.