Likestillingsprisen 2015 til Gunvor Ulstein

Gunvor Ulstein har fått Møre og Romsdal fylkeskommunes likestillingspris for 2015 for sin innsats for likestilling i arbeidslivet.

Gunvor Ulstein er tildelt Likestillingsprisen 2015. Foto: Ulstein Group 

Publisert 05.10.15

Møre og Romsdal

-Gunvor Ulstein har gjennom rekruttering i eiga bedrift, vore med på å fremje likestilling mellom menn og kvinner, seier leiar i likestillingsutvalet Eva Vinje Aurdal, på Møre og Romsdal fylkeskommunes nettsider.

«Som toppleiar innanfor næringslivet i fylket vårt er ho med på å fremje likestilling mellom kvinner og menn i arbeidslivet. Gunvor Ulstein er eit viktig forbilde for kvinner. I eiga bedrift rekrutterer ho bevisst kvinner med kompetanse som bidreg til å gi viktige signal i høve likestilling mellom kvinner og menn i samfunnet.»

 

NHO Møre og Romsdal gratulerer Gunvor Ulstein med prisen!

Se hele saken på Møre og Romsdal fylkeskommunes sider.

Se også omtale på Sunnmørspostens nettsider.