Liten endring i sykefraværet i Møre og Romsdal

Sykefraværet i Møre og Romsdal var 1. kvartal 2017 på 5,8 %. Dette er omtrent det samme som 1. kvartal både i 2015 og 2016.

Publisert 22.06.17

Møre og Romsdal

Sammenlignet med landet har Møre og Romsdal en noe bedre utvikling det siste året, men fortsatt er sykefraværet her i fylket 0,2 prosentpoeng høyere enn landssnittet.

– Blant kommunene i Møre og Romsdal skiller Sunndal, Ulstein, Sandøy og Midsund seg ut med et sykefravær dette kvartalet som er lavere enn 5 prosent. Høyest sykefraværet har Nesset med over 8 prosent. Deretter følger Sykkylven og Vestnes med et sykefravær rett over 7 prosent. I de tre største byene har Ålesund og Molde begge et sykefravær på 5,4 prosent, noe som er lavere enn det samlede sykefraværet både i fylket og landet, mens Kristiansund har en del høyere fraværsprosent på 6,4, sier fylkesdirektør Stein Veland.

Se hele pressemeldingen fra NAV Møre og Romsdal her.