Liten nedgang i sykefraværet det siste året

Sykefraværet er omtrent som i fjor, og i siste kvartal ser vi en liten nedgang. Vi har i 3. kvartal 2016 et sykefravær på 5,5 prosent, 0,1 prosentpoeng høyere enn landsnittet, noe som gjør at vi er omtrent midt på treet i forhold til de andre fylkene.

Publisert 20.12.16

Møre og Romsdal

Fra tidligere analyser har vi sett at konjukturene i arbeidsmarkedet spiller en viktig rolle i forhold til sykeftavær, og at høy vekst i ledigheten ofte gir vekst i langtidssykefraværet. Sett i lys av dette er det godt å se at sykefraværet i fylket likevel har gått ned siste året, sier fylkesdirektør Stein Veland.

Grafer og tabeller. I vedlegget sees grafer for utvikling av sykefraværet i Møre og Romsdal og hvordan fraværet er her sammenlignet med andre fylker. Se også grafen som viser utviklingen for kommunene, fylket og landet per kvartal siden 1. kvartal 2015.

På grunn av overgang frå AA-registeret til A-ordningen har det vært utfordrende å lage gode tall på sykefraværsprosenten, og sist gang det ble presentert tall var 4. kvartal 2014. Frå januar 2015 er det A-ordningen som har vært brukt som grunnlag for sykefraværet. Det kan være noen forskjeller, spesielt ned på kommunenivå, på grunn av denne overgangen. Derfor velger vi å å bare presentere tall fra etter 2015 i denne pressemeldingen.

Se hele pressemeldingen her.