Made in Norway - på jobb for en grønn fremtid i Møre og Romsdal

I år slår vi tre fluer i en smekk og byr på Mørebenkkonferansen, NHO Møre og Romsdals Årskonferanse og Næringsforeningens Nyskaperpris, samme dag.

#205

Fotograf: Getty Images

Publisert 17.01.17

Møre og Romsdal

NHO Møre og Romsdal, ÅKP og Næringsforeningen Ålesundsregionen inviterer til konferansen "Made in Norway – På jobb for en grønn fremtid", for å belyse hvordan muliggjøre reduksjon av klimautslipp, samtidig som vi har en bærekraftig utnyttelse av våre ressurser og skaper verdier og arbeidsplasser. Det er næringslivet som må stå for denne utviklingen, og våre politikere må legge til rette for at bedriftene får gode rammebetingelser.

Vi ønsker å løfte fram bedrifter, naturressurser, teknologi og mennesker som løser utfordringer knyttet til befolkningsvekst og klimautslipp.

På konferansen inviteres våre stortingspolitikere til dialog om hva som er viktig for næringslivet i vår region og hvilke rammebetingelser vi trenger på veien mot lavutslippssamfunnet i 2050.

Norge er rik på ressurser, men utvinning av disse har krevd nye og innovative løsninger. Dette har gjort oss til en av verdens ledende nasjoner innen teknologi. Fortsatt innovasjon og nyskapning er det som skal sørge for framtidens verdiskaping.

Invitasjon og program er sendt til våre medlemmer.