Made in Norway - på jobb for en grønn fremtid

GODT NYTT ÅR! Torsdag den 5. januar kl 0900 starter NHOs Årskonferanse 2017 i Oslo Spektrum. Skal du ikke til Oslo, så kan konferansen følges live via lenken i artikkelen. Konferansen har fått navnet "Made in Norway – på jobb for en grønn fremtid" – dette er interessant og viktig for alle, så følg med!

Publisert 02.01.17

Møre og Romsdal

Dette vil vi med "Made in Norway"

  • Løfte frem bedrifter, naturressurser, teknologi og mennesker som løser utfordringer knyttet til befolkningsvekst og klimautslipp.
  • Skape en debatt om hva som skal kjennetegne en vare, tjeneste eller idé som er "Made in Norway".
  • Vise at det er mulig å redusere klimautslipp, samtidig som vi skaper verdier og arbeidsplasser.
  • Drøfte hva slags ledelse og rammebetingelser vi trenger på veien mot lavutslippssamfunnet i 2050.

Følg konferansen her den 5. januar.