Norsk Industri

Master bestilt av industrien

Ingeniører med master i engineering logistics sies å være garantert jobb. Høgskolen i Molde tilbyr nå et slikt studieprogram. Initiativet kom fra industrien selv. Søknadsfrist 15. april.

Fra lanseringen av den nye studiet ved Høgskolen i Molde. HR-sjef Lene Varhaugvik Avset i Axess (f.v.), dekan Ottar Ohren ved Høgskolen i Molde og daglig leder Kristoffer Jenssen i Linjebygg Offshore. Foto: Arild J. Waagbø, HiMolde.no

Publisert 27.02.14

Møre og Romsdal

- Flere industribedrifter har følt at det er stort behov for medarbeidere med bakgrunn både som ingeniører og med logistikkbakgrunn. Vi kan nevne stillinger som prosjektledere, innkjøpere, salgsingeniører, planleggere og innen materialadministrasjon. Det sier Terje Dyrseth, adm. dir. i Brunvoll Holding AS i Molde.

Han er blant mange industriledere som er glad for den nye studieretningen for ingeniører som nå er lansert ved Høgskolen i Molde. Studiet leder fram til graden Master of Sience in Engineering Logistics. Det er industrien selv som har tatt initiativet og bidratt sterkt til innholdet i studiet.

Studiestart kommende høst

Industrigruppen i Molde næringsforum har sammen med Høgskolen i Molde utarbeidet det nye tilbudet. Arbeidet er ledet av daglig leder Kristoffer Jensen i Linjebygg Offshore.

Studiet tar sikte på å gi en grundig forståelse av problemer, utfordringer og løsninger innen viktige områder av verdikjeden som innkjøp, forsyning og levering, planlegging, materialadministrasjon, distribusjon og kontraktsrett. Studiestart er høsten 2014. Søknadsfrist er 15. april.

- Vi har et økende engineeringmiljø og en ekspansiv industri i området, så denne mastergraden er en stor mulighet for oss i forhold til rekruttering. Industrien vil stille opp med spennende prosjekt- og masteroppgaver, sa Kristoffer Jenssen ved presentasjonen av den nye studieretningen nylig.

I dag er det stort sett INDØK-studiet på NTNU som tilbyr denne type utdanning. Forskjellen ligger i at studiet i Molde baserer seg på bachelorgrad i ingeniørfag og kandidatene får deretter påfyll innen logistikk på en av Norges mest anerkjente høgskoler innen logistikk.

Logistikk + industri + natur

Jenssen mener at kombinasjonen av et ledende logistikkmiljø, et godt industrimiljø og en natur som byr på friluftsliv i særklasse, vil kunne trekke til seg gode ingeniører og teknologer.

Ottar Ohren, dekan ved Avdeling for økonomi, informatikk og samfunnsfag på høgskolen, sa at skolen tidligere har lansert utdanninger som petroleumslogistikk og beredskapsledelse for å svare på behov i næringslivet. - Men mastergraden i engineering logistics er den mest presise bestillingen vi har fått. Industrien har vært tett på oss i utviklingen av graden, sa Ohren ved lanseringen.

Ca 30 internasjonale søkere har meldt seg så langt.

Innkjøpssjef Roar Lervik ved National Oilwell Varco (NOV) i Molde erklærte at det nye studiet er midt i blinken for engineeringbedriftene i området. - De 20 første som går ut med denne graden kan være rimelig trygg på å få seg jobb. Studiet kommer nesten med en jobbgaranti, sa Lervik.

Molderegionen har hatt sterk vekst av ingeniører de ti siste årene.

Se også:

Høgskolen i Molde 

Norsk Industri