Pressemelding

Møre og Romsdal et politidistrikt – Regjeringen leverer

I dag er en gledens dag over at Regjeringen i samarbeid med Venstre har lyttet til næringslivets utfordringer med hensyn til sikkerhet og beredskap for næringsliv og innbyggere i Møre og Romsdal.

Publisert 18.02.15

Møre og Romsdal

Mange gode krefter har bidratt med innspill til Regjeringen både i denne saken og for 110-sentralen.  Fra NHO M&R vil vi spesielt rose Parlamentarisk leder i Frp, Harald Tom Nesvik, som har stått på for å få gjennomslag i Regjeringen, i samarbeid med Venstre, om å samle Møre og Romsdal til ett politidistrikt.  Dette innebærer at alle nødetatene blir opprettholdt og samlet i fylket.

DSB's (Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap) risikoanalyse for 2014 peker på Nordvestlandet som det mest risikoutsatte området langs kysten med de spesielle utfordringene vi har i forhold til geografi, topografi, mer ekstremvær og størst konsentrasjon av bedrifter som er omfattet av storulykkeforskriften. Listen over utfordringer er lang og viser hvor viktig det er at alle nødetatene er nær oss og kan agere raskt dersom ulykker og uforutsatte hendelser skjer.

Lokalisering av Politimesteren med sin stab er en sak for Politidirektoratet og NHO Møre og Romsdal har tillit til at de gjør sine vurderinger på et politifaglig godt grunnlag.

Ålesund, 18.02.15

NHO Møre og Romsdal
Torill Ytreberg
regiondirektør